ABŞ-IN DAXİLİ GƏLİRLƏR XİDMƏTİ, FTB (FEDERAL TƏHQİQAT BÜROSU), ƏMƏK DEPARTAMENTİ, MAFİYA VƏ HƏMKARLAR İTTİFAQLARI VATİKANAMI AİDDİRLƏR? GÖRƏSƏN ROMA PAPASI VATİKANLA YANAŞI BÜTÜN HÖKUMƏT AGENTLİKLƏRİNİN ÜZƏRİNDƏ DƏ AĞALIQ EDİRMİ?

ROMA PAPASININ SİRLƏRİ

(1983-cü ildə yazılıb)
Toni Alamo

Camaata özünü Qar kimi tərtəmiz və ləkəsiz göstərən Vatikan əslində fahişədir, Müqəddəs Kitabın sözü ilə desək “böyük fahişə”, dini təriqətdir (Vəhy 19:2)1. O hər ölkədə, eləcə də Birləşmiş Ştatlarda fəaliyyət göstərən hökumət qurumlarından özünün qəddar cırtdanları kimi istifadə edir. Hakimiyyət dairələrində daha çox səlahiyyət və nəzarət əldə etdikcə özünün bütün şər əməllərinə görə hökumətdən istifadə etmək və onu günahlandırmaq üçün o “Qar kimi tərtəmiz və ləkəsiz” siması arxasında daha da görünməz olacaq.

SƏBƏB: Səbəb Şeytani kraliça (böyük fahişə) kimi öz taxtında bərqərar olmaq üçün Roma Katolik sektant təriqətinə aid olmayan istənilən adamı və ideyanı təqib edən, məhv edən, senzuradan keçirən və onlara zərər vuran qanunları qüvvəyə mindirməkdir.

İlanabənzər Vatikanın əsirlər boyunca arzusu ümumdünya hökumətinə və kilsəyə nəzarət etmək olub, bunun üçün o ABŞ hökumətini, eləcə də bütün dünyanı çoxlu sayda özünün çox şəhvətli, yüksək səviyyədə təlim keçmiş və ona sadiq qalan Yezuitləri ilə doldurub. Bunun nəticəsində Vatikan bu gün (özünün yaratdığı) Birləşmiş Millətlər Təşkilatına2, Ağ Evə, Konqresə, hər bir dövlət, federal, vətəndaş və sosial hökumət agentliyinə, üstəlik ABŞ-ın Əmək Departamentinə, Daxili Gəlirlər Xidmətinə, FTB-yə, Ali Məhkəməyə, hüquq sistemlərinə, silahlı qüvvələrə, dövlət, federal və digər polis idarələrinə, eləcə də beynəlxalq bank və federal ehtiyat sistemlərinə (bunlar İllüminati və Agentur adlanır), həmkarlar ittifaqlarına3, mafiyaya və ən nüfuzlu mətbuat agentliklərinə nəzarəti əldə edib.

Bu sektant təriqət (Vatikan) ABŞ Konstitusiyasını özünün vahid dünyası, şeytani, “kafirlərə” (Roma katoliklərinə aid olmayan istənilən kəsə) ölüm bəyan edən kanon qanunları ilə əvəz etməyə çox yaxındır. Prezident Corc Vaşınqtonun ən çox hörmətə layiq köməkçisi və generalı, general Lafayet gələcəyi görürmüş kimi belə bəyan etmişdi: “Amerika xalqının əlindən bir gün azadlıqları alınarsa əgər, bunun səbəbkarı Roma Katolik təriqətinin xidmətçiləri olacaq”4.

Təxminən əlli il bundan əvvəl Roma Katolik Baş Yepiskopu Qilroyun Avstraliyada səsləndirdiyi nitqinin çıxarışlarından təqdim olunmuş təfərrüatlı planların klimaks nöqtəsinə çatdığı bu gün göz qabağındadır:

“Biz yalnız Roma Katolik qardaşlarımızı dəstəkləyirik. Bu Roma Katolisizminin şüarıdır. Bütün kafirləri (Roma katoliki olmayanları) seçki dairələrində səsvermə zamanı məğlub etməliyik. Zati-aliləri qeyd edir ki, neqativ taktikalar bizi dağıda bilər. Zati-aliləri (Roma Papası), dövlət qulluğunda olanların tezliklə 100% Roma Katolikləri olmasına zərurəti vurğulayır. Protestantlar, yəhudilər və digər kafirlərə nisbətdə Roma Katoliklərinin gizli şəkildə hökumətdə daha çox vəzifələrə təyin olunması barədə kənardan heç bir şübhənin yaranmaması üçün bütün lazımi ehtiyat tədbirləri görülməlidir.”

Yüz milyonlarla insan Vatikanın əli ilə qətlə yetirilib, Rəbb belə deyir (Vəhy 18:24). Bu, tarixə yazılan bir faktdır. Avropada Roma Katolik inkviziyası zamanı həmin nəhəng təriqət 68 milyon adamı işgəncəyə məruz etmiş, onlara ağır xəsarətlər yetirmiş və nəhayət öldürmüşdür.5 Müqəddəs Bartolmay gecəsi təşkil olunmuş soyqırımda yüz minə yaxın protestantın doğranması bir fakt olaraq tarixə yaızılıb.6 Prezident Abraham Linkoln vətəndaş müharibəsini qızışdıran Roma Papalığını aşağıdakı sözlərlə pislədi:

“Bu müharibə Yezuitlərin şər və gizli təsiri olmasa idi heç vaxt baş verməzdi. Vətən oğullarımızın qanı tökülməklə torpağımızın al rəngə bürünməsində papalıq əlindən gələni etdi.” Linkoln əlavə edərək dedi: “Mən ən alicənab, geniş və yüksək mənada vicdan azadlığının tərəfdarıyam. Lakin mən öz məsləhətçiləri, ilahiyyatçıları və kanonik qanunları vasitəsilə əllərinə imkan düşən kimi həyat yoldaşımın diri-diri yandırılmasına, övladlarımın boğulmaqla qətlə yetirilməsinə və boğazımın üzülməsinə vicdan tələbi adını qoyaraq buna bəraət qazandıran Roma Papası və onun ardıcılları olan papistlərə vicdan azadlığı verə bilmərəm.”7

Abraham Linkoln Vatikanın əsl simasını bu cür bir çox yollarla üzə çıxartdığına görə elə qabaqcadan dediyi kimi öldürülmüşdür. Bəli, məhz Romanın göstərişi ilə o yezuitlər tərəfindən qətlə yetirilmişdir.8 Cənab Linkolnun vaxtından indiyə qədər Vatikan heç də dəyişilməyib.

CON KENNEDİNİN ÖLÜMƏ APARAN SƏHVİ

Vatikan Con F. Kennedidən soruşanda ki, o Roma kanonik qanunlarını rəhbər tutacaq yoxsa ABŞ-ın Konstitusiyasını, cənab Kennedi cavabında: “ABŞ-ın Konstitusiyasını” – demişdi.9 Bu, Prezident Kennedinin ölümə aparan səhvi idi. O, Prezident Linkoln kimi Roma rəhbərliyinin tapşırığı ilə yezuitlər tərəfindən qətlə yetirilmişdi. Cənab Kennedinin başına gələnlər barədə yetərincə məlumatı olan hər kəs eyni qaydada aradan götürülmüşdü.

Amerika bu məsələnin araşdırılması tələbini irəli sürəndə təhqiqatın aparılması Ali Məhkəmənin sədri Örl Varenə (Vatikanın “Kolumbun Cəngavərləri” adlı gizli təşkilatının üzvü)  tapşırıldı. Ondan gözlənildiyi kimi o, çox sayda ikibaşlı nitqlər etdi və birbaşa cavablardan boyun qaçırdı – və vaxtı kifayət qədər uzatdıqdan sonra da təhqiqatı bağladı. Roma Papasının da dediyi kimi, “Neqativ addımlar bizim axırımıza çıxa bilər”. Unutmayın ki, Prezident Kennedi Abraham Linkolnun böyük pərəstişkarı və tələbəsi idi, yəni cənab Linkolnun bildiyini Kennedi də bilirdi.

Otuz milyondan çox insanın ölümü ilə nəticələnən (onlardan yalnız altı milyonunu yəhudilər təşkil edirdi – Holokost)10 İkinci dünya müharibəsini düzüb-qoşan və maliyyələşdirən də məhz Vatikan olub. Hitler, Mussolini və Franko kimilərinin hamısı Roma Katolik sektant təriqətinin üzvləri olublar11 və müharibəni başlamaqda məqsədləri – dünyanı Məsih üçün deyil, Vatikan üçün, Məsih əleyhdarı üçün qazanmaq idi.

Mərkəzi və Cənubi Amerikadakı çaxnaşmalar, Yezuitlərin təlimini keçmiş tiran Kastro rəhbərliyi altında Kubada12 və Karib hövzəsi ətrafı ölkələrdəki tiran hökuməti, eləcə də bu günlərdə Livan və İrlandiyada baş verən terrorizm əməliyyatlarının hamısı bugünkü Vatikanın əli ilə törədilir. Yəqin ki, indi başa düşürsünüz niyə görə Allah Roma Katolik sektant təriqətini yer üzündəki bütün iyrəncliklərin anası adlandırır (Vəhy 17:5).

Vatikan İkinci dünya müharibəsindən sonra, bu müharibənin Vatikan inkvizisiyası olduğu faktından bir çoxlarının xəbərdar olduğunu bilirdi, buna görə də o öz məşhur diversiya taktikalarından birini işlədib Con Birç Cəmiyyətini (John Birch Society) yaratmaqla hamının diqqətini əsl cinayətkardan yayındırıb hər kəsin kommunizm haqqında düşünməsini və danışmasını (bu da Vatikanın dəstəyi ilə vüsət almışdı) təmin etməli idi. Bu taktika böyük uğurla həyata keçirildi.

Vatikan eləcə də dünyadakı hər bir böyük terror qruplaşmasına sponsorluq edir. Bu cür hərəkət etməsində Vatikanın niyyəti, bütün dünyaya ağalığını (Roma Papasının hakimiyyətini) bərqərar etmək üçün dünya ölkələrinin mövqeyini tədricən zəiflətdiyi zaman, insanların diqqətini həmin terrorçu qruplaşmaların törətdiyi izahedilməz və ağlasığmaz faciələrə yönəltməkdən ibarət idi. Terror aktları haqqında xəbərlərin sarsıdıcı mənzərəsi qarşısında Vatikanın yavaş-yavaş ABŞ-ın konstitusiyasını qüvvədən salması və insanların dini etiqad azadlığından məhrum edilməsi (zindana atılması, məktəb və kilsələrin bağlanması) barədə xəbərlər nəzərə çarpmayacaq dərəcədə cılızlaşır. Vatikanın əsl niyyəti də məhz etiqadımız və hökumətimiz üzərində nəzarəti ələ keçirməkdir. Terrorizm nə qədər dəhşətli, ağlasığmaz, məntiqsiz və izahedilməz olarsa bir o qədər də Vatikanın xeyrinə işləyər. Vatikanın aparıcı qüvvələrindən biri olan mətbuat da sizi bütün bu xəbərlər barədə düşünməyə vadar etməklə başınızı qatır. İndi Vatikanın əsl sifəti ifşa olunduğu üçün tezliklə o (öz mətbuatını işə salaraq və onunla yenicə əlbir olmuş Birləşmiş Ştatlar Prezidentinin dəstəyi ilə) bütün bu terrorçuluğun (yaradıcısı özü ola-ola) “qarşısını almaq” üçün yeni bir kampaniyanın təşəbbüskarı kimi çıxış edəcək ki, özünün nə qədər yaxşı və mömin olduğuna və terrora onun heç bir aidiyyatı olmadığına camaatı inandırsın. (Məsələn, 1986-cı ilin son xəbərlərindən biri: Vatikanın səfiri Terri Uaytın Livanda girov saxlanılan amerikalıların azad olunması barədə Livan hökuməti ilə apardığı danışıqlar.)

Özünü xristian kimi qələmə verən Roma katolik təriqətinin yezuit dyakonu Cim Cons öz cəmiyyəti ilə birlikdə qurban kimi seçilərək qətlə yetirilmişdir (bu, Kul-eyd meyvəli içkilərin hazırlanması üçün zəhərli maddələrin istifadəsi ilə əlaqəsi olmayan bir məsələdir). Həmin qətli Vatikan dünyanı məsum xristian icmalarına fərziyyə və şübhə gözü ilə baxmağa vadar etmək üçün qəsdən törətmişdir.13

“Rəbbin zəhləsi altı şeydən gedir, yeddi şey var, ondan ikrah edir: təkəbbürlə baxan gözlər; yalan danışan dil; nahaq qan tökən əllər; məqsədi şər olan ürək; şərə çatmaq üçün qaçan ayaqlar; nəfəsini yalanla çıxaran yalançı şahid; qardaşlar arasında nifaq salan şəxs” (Süleymanın Məsəlləri 6:16-19). (Allahın zəhləsinin getdiyi bütün bunlar iblisanə Vatikanda öz əksini tapır.)

ABŞ-ın Gömrük və İmmiqrasiya idarəsi Vatikanın nəzarəti altında olsa da, bu ölkəni üçüncü dərəcəli (çox yüksək səviyyəli) yoxlanışdan (axtarış, radar və s.) keçmədən tərk edə bilmədiyimiz heç diqqətinizi cəlb edibmi? Amma 1960-cı illərdə Vatikanın təlimindən keçmiş Yezuit Timoti Liri14 mafiyanın əli ilə on minlərlə kiloqram narkotik və uyuşdurucu maddələrini vaxtilə ədalət dəyərlərini qoruyan ölkəmizə nəql etməklə gənclərimizi narkomaniyaya sürükləyəndə, görünür həmin Gömrük və İmmiqrasiya idarəsinin bu cinayətin qarşısını almağa gücü çatmamışdı. Qanunsuz və cinayət yolu ilə əldə edilmiş bütün gəlirini isə (bütün qara bazardakı pullarını) bu mafiya Vatikanın köməyi ilə qanuniləşdirirdi. Bəlkə buna görə də Prezident Abraham Linkoln demişdi: “Amerikanın üfüqündə qara bir buludun bizə tərəf yaxınlaşdığını görürəm. O qara bulud Romadan gəlir.”15

Bütün bu korrupsiyanı törədən və təqsirsiz insanların qanını tökən Məsih əleyhdarı haqqında Müqəddəs Kitab görün nə deyir:

“Mən gördüm ki, qadın [Vatikan] müqəddəslərin qanından və İsaya şəhadət edənlərin (şəhidlərin) qanından sərxoş olub. Bunu görüb hədsiz heyrətləndim” (Vəhy 17:6).
“Özünü nə qədər izzətləndirib şəhvətpərəstlik içində yaşadısa, ona o qədər də işgəncə və yas verin. Çünki ürəyində deyir: “Mən məlaikə taxtında oturmuşam, dul deyiləm, əsla yas tutmayacağam”.” (Vəhy 18:7).

“Onların [hökumətlərin] vahid bir niyyəti var, öz qüdrət və səlahiyyətlərini vəhşi heyvana (bu, dövlət və federal, vətəndaş və sosial hökumət agentlikləri də buraya daxil olan, şeytandan qüdrət alan və əmrlərini yerinə yetirmək üçün həmin qüdrəti Məsih əleyhdarına verən vahid dünya hökumətidir) təhvil verəcəklər” (Vəhy 17:13).

Bunlar İsa Məsihin yenidən yer üzünə gəlişindən qabaq baş verəcək və Müqəddəs Kitabın Vəhy bölməsində haqqında bəhs edilən son əlamətlərdən bəziləridir. Bu hadisələrdən sonra zaman öz qüvvəsini itirəcək və artıq olmayacaq. Allah dünyanı su daşqını ilə16, Sodom və Qomorrah şəhərlərini isə alov və kükürdlə17 dağıtdı. Hər iki bəladan əvvəl Allah carçılar göndərmişdi ki, onlar qarşıdan gələnlər haqqında bəyan etsinlər. Öz hədsiz mərhəmətinə görə Allah bu gün bütün Roma Katoliklərini bu sözlərlə xəbərdar edir: “Ey Mənim xalqım, oradan (Vatikanın əhatəsindən) çıxın ki, onun günahlarına şərik olmayasınız, onun uğrayacağı bəlalara düçar olmayasınız” (Vəhy 18:4). Əgər siz özünüzü Allahın xalqına aid edirsinizsə, əgər həyat verən Ruh sizi əbədi həyat üçün canlandırıbsa, onda Allahın Kəlamına itaət edin və onun təsirindən çıxın. Niyə? Çünki bunu etməmək itaətsizlikdir, itaətsizlik isə sehrbazlıq və cadugərliklə yanaşı gedir.18

Vatikanın tabeçiliyində olan DGX, Peşə təhlükəsizliyi və səhiyyə administrasiyası və ABŞ-ın Əmək Departamenti kimi bir çox federal və dövlət agentlikləri, eləcə də ABŞ-ın həmkarlar ittifaqları yüzlərlə şirkətlər və sənaye müəssisələrini təqib edib müflisliyə sürükləməklə və onları fəaliyyətsiz duruma gətirməklə ölkəmizin (ABŞ-ın) iqtisadi sabitliyini dağıtmağa müvəffəq olublar.19

Nəticədə milyonlarla amerikalılar işsiz qalıb, aclıq çəkir, Vatikana aid müəssisələr isə heç bir sıxıntı ilə rastlaşmır, əksinə, çiçəklənir, çünki məhz onlardır hökumət agentliklərini öz nəzarəti altında saxlayan. Görün Allah Məsih əleyhdarı haqqında onun Cəhənnəmə atılacağı an nə deyir:

“Səni görənlər gözlərini zilləyib sənin haqqında düşünüb belə deyəcək: “Dünyanı sarsıdan, padşahlıqları lərzəyə salan, yer üzünü səhraya çevirən, şəhərlərini yerlə yeksan edən, dustaqları evlərinə buraxmayan adam [Məsih əleyhdarı] bu deyilmi?” (Yeşayə 14:16-17).

FEDERAL QURUMLAR VATİKANIN KÖLƏLƏRİ ÜÇÜN ƏMƏK DÜŞƏRGƏLƏRİNƏ DƏSTƏK VERİR

Qeyri-qanuni azad əmək vasitələrinin (minlərlə Roma Katolik rahibləri) istismarı nəticəsində işçi gücü ilə əlaqədar heç bir çətinliyi olmayan, likör və şərab istehsal edən kölə əməyi düşərgələri, büdcəsi multi-milyard dollarla ölçülən bir çox nüfuzlu Vatikan müəssisələrindən sadəcə biridir. Federal hökumət agentlikləri başqa heç kimsəyə eyni imtiyazlardan yararlanmağa icazə verməyəcək. Allaha, Səmavi Atamıza, Xilaskarımız və Rəbbimiz İsa Məsihə öz halal əməyimizi könüllü olaraq bəxş etmək imtiyazımızdan onlar bizi məhrum edəcək, çünki onlar üçün biz “kafir” (Roma Katolikləri olmadığımız üçün) sayılırıq. Bəli, onların müəssisələri çiçəklənir və “Xristian Qardaşları”,20 “La Salle” və “Benediktli” likör və şərab istehsalı zavodlarında (kölələrin istismar edildiyi əmək düşərgələrində) və Kaliforniyanın Napa Vadisindən başlayaraq Nyu York Ştatınadək bir çox digər müəssisələrində azad əmək vasitələrindən istifadə etməkdə heç bir təzyiq və ya təqib ilə üzləşmir.

Vatikanın nəzarəti altında olan həm DGX, həm də ABŞ-ın Əmək Departamenti kilsə ilə dövlət məsələlərini bir-birindən ayıran konstitusional müddəanı pozur və bütün fundamental Xristian kilsə və məktəblərini dağıtmağa çalışır. Onlar bunu bir tərəfdən həmin kilsə və məktəblərin əlindən vergidən azad olma statusunu almaqla edir. Digər tərəfdən isə, bu anti-amerikan və ABŞ Konstitusiyasına qarşı olan təşkilat (DGX – Daxili Gəlirlər Xidməti) Amerikada Daxili Gəlirlər Məcəlləsinin 501(c)3 maddəsinə əsasən fəaliyyət göstərən bütün kommunist təşkilatlarına vergidən azad olma statusunu verib. Onlar heç vaxt kommunistləri bu statusdan məhrum etməyə çalışmayıblar da.21 Romanın tabeçiliyində olan bu vergi agentliyi (DGX) daha bir “şücaət” göstərərək Roma Katolik sektant təriqətini və onunla ittifaqda olanları (ümumdünya kilsəsi), (ABŞ-da bütün dini təşkilatlar arasında yalnız bunları) əmlak vergisindən və hətta büdcələri çox milyardlarla dollar həcmində ölçülən müəssisələrini gəlir vergisindən azad edib.22 Onlar bunu Daxili Gəlirlər Məcəlləsinin 892-ci bölməsini rəhbər tutaraq ediblər. Bütün dinlər arasında tək Vatikandır ki, öz dini məktəbləri üçün hər il federal ehtiyatlardan çox milyonlarla dollar həcmində maliyyə yardımı alır.23 Bu yardım isə sıravi Amerika vətəndaşlarının verdiyi vergilərdən əmələ gəlir. Baş yepiskop Qilroyun sözlərini parafraz etsək dedikləri belə səslənəcək, “Qapımız yalnız qardaşlarımız Roma Katolikləri üçün açıqdır”, “yerdə qalan kafirləri isə məğlub etməliyik”.

Rus Ortodoks kilsələrini məhv etməyə çalışanda Vatikan Kommunist partiyasından istifadə etmişdi, Yəhudilər və yəhudi sinaqoqlarının axırına çıxmaq cəhdini göstərəndə isə o Nasist partiyasını işə salmışdı. (Çünki Vatikan özündən fərqli olanların hamısını, yəni qeyri-Katolikləri “kafir” adlandırır).

DGX – ROMA KATOLİK SEKTANT TƏRİQƏTİNİN VERGİ AGENTLİYİ

Roma Katolik Yezuitləri İllüminati və Agentur adlı beynəlxalq bank sistemini24 işlətməyə başlayıblar (və bunda Yəhudiləri təqsirləndiriblər). Roma hakimiyyətinin şüarı belə səslənir: “Pul kisələrinə sahib olan xalqlara ağalıq edər”. Məhz kafirlərin (Roma Katoliklərinə aid olmayanların) izini yer üzündən silmək məqsədilə Vatikan müharibələr (inkvizisiyalar) elan edib, sonra da öz banklarından millətlərə kreditlər ayırıb ki, kafirlərlə mübarizə aparmaq üçün onların yetərincə maliyyəsi olsun. Biz də ağılsız olub bu sektant təriqətinin vergilər agentliyinə (yalnız Roma hakimiyyətinə tabe olan DGX-ya) ölkəmizə daxil olmaq üçün icazə vermişik.

Müqəddəs Kitabda öz əksini tapan Allahın qanunlarına əsasən hər əlli ildən bir ödənilə bilməmiş borcların əfv edilməsi (borclardan azad olma) ili elan olunur. Bu ilə yubiliey ili deyilir (Levililərə 25:10). Mən sizi sektant Roma Katolik kanonu olan ölüm və köləlik qanununu rədd etməyə, Allahın qanununa və Onun Oğlu, İsa Məsihə qayıtmağa çağırıram. Gəlin təmizliyə çıxaq (yubiley ilini qeyd edək). Ayağımıza borcları yazan Şeytandır (Roma Katolik sektant təriqəti) və onun məqsədi bizi incitmək və maliyyə köləliyinə sürükləməkdir. Bu müharibələri başlayan biz olmadıq, biz heç vaxt müharibə istəməmişik və o pulları da biz borca almamışıq. Belə halda niyə görə axı biz əzab çəkməliyik? Bütün bu müharibələr Roma Katolik inkvizisiyaları olub və onlar yalnız bir məqsəd daşıyıb – bütün dünyanı vahid dünya hökumətinə, vahid kilsə və mətbuata çevirmək.25

Vankuverdə keçirilmiş ümumdünya kilsə konvensiyasında iştirak edən bəzi könüllülərimiz gördükləri qarşısında mat qalmışdılar. Düz gözlərinin qabağında onlar homoseksuallığı təşviq edən köşklər və ədəbiyyat, sehrbazlıq və cadunu dəstəkləyən köşklər və ədəbiyyat, sərxoşluq və tam allahsızlığı görmüşdülər26 – bütün bunları isə məhz bu, “kainata car çəkən” dünyanın ən iri sektası və təriqəti tərənnüm edir. Bu şeytanpərəstlər həqiqi Allah Kəlamını vəz edən hər kəsi sekta və ya təriqət adlandırırlar. Allahın Kəlamı bizi şərdən uzaq durmağa və xeyrə sarılmağa öyrətdiyi halda bunlar öz ümumdünya təşkilatlarına və onun sektant rəhbəri Roma Papasına səcdə edirlər.

“O adam [tezliklə təyin olunacaq yeni Roma Papası], allah adlanan yaxud səcdə edilən hər şeyə qarşı çıxaraq özünü hamıdan üstün tutacaq. Belə ki Allahın məbədində [Yerusəlimdə] əyləşib özünün Allah olduğunu elan edəcək” (2 Saloniklilərə 2:4).

“Bu qanunsuz adam Şeytanın fəaliyyətinə əsaslanaraq hər cür yalan möcüzə, əlamət və xariqələrlə və həmçinin hər cür haqsızlığın hiyləsi ilə gələcək ki, ... həlak olacaq insanları aldatsın” (2 Saloniklilərə 2:9-10).

Onlar onun qabağında diz çökür, barmağındakı üzüyünü və ayaqlarını öpürlər27 və onu Müqəddəs Kitabda qadağa edilmiş adla28, yəni “müqəddəs ata” adı ilə çağırırlar. Onun hər bir istək-arzusuna itaət edirlər. Müqəddəs Ruhun rəhbərliyi altında yaşayan və Allahın hər bir məsləhətinə itaət edən bizləri sekta adlandırmaqla onlar çox güman ki, bağışlanmaz günah işlətmiş olurlar, çünki Müqəddəs Ruha qarşı küfr edirlər. Müqəddəs Ruha qarşı küfr edən isə nə bu dünyada, nə də ki gələcək dünyada belə bir günaha görə bağışlanmazdır (Matta 12:31-32). Lakin Şeytan üçün bunun heç bir əhəmiyyəti yoxdur, çünki o artıq Müqəddəs Ruha qarşı küfr edib.

VƏHŞİ HEYVANIN DAMĞASI

Şeytan sizin onunla birlikdə əbədiyyəti Cəhənnəmdə keçirməyinizi istəyir.29 Və niyyətinə nail olmaq məqsədilə, görün o, federal və dövlət agentliklərinin vasitəsilə sizin üçün nələr hazırlayıb: qanunu qüvvəyə mindirən dövlət qurumu alış-veriş etmək və ticarətə buraxılmağınız üçün əliniz və ya alınınıza bir nişan (damğa) qoyulmasını (bunu lazer şüasından istifadə etməklə gözə görünməz qaydada da həyata keçirmək mümkündür) mütləq edən qanun üzərində işləyir. Allah bu nişanı “vəhşi heyvanın damğası” adlandırır (Vəhy 19:20). Vatikan bu damğaya xoş bir ad qoyacaq – məsələn, “sülh, sevgi, birlik, ünsiyyət və s. nişanı”. Allah isə bu damğanı qəbul etdiyimiz halda Cəhənnəmə gedəcəyimizi deyir (Vəhy 14:9-11).

Ağalıq edən Roma Papası və onun federal və dövlət agentlikləri öz növbələrində deyəcəklər ki, əgər biz bu damğanı qəbul etməsək bizə qarşı baykot elan olunacaq (yəni, heç bir şey sata və ya ala bilməyəcəyik). Mən gündəlik çörəyim üçün Allaha etibar edəcəyəm. Allah-Təala qırx il ərzində ibrani övladlarını Sina səhrasında ac qoymadı, onları yedirtdi. Roma Papasına və onun hökumət qurumlarına, eləcə də damğalanmağa qarşı çıxan Allahın sadiq ardıcıllarına Rəbb yenə də Öz möcüzələrini göstərməyi əsirgəməyəcək.

Digər dünya rəhbərləri kimi Prezident Reyqan da Vatikanın cadusu və kələyinə məruz qalaraq təslim oldu. Onun ABŞ səfirimizi qəfildən çıxararaq Romanın böyük rüsvayçılıq evinə (bu sektant təriqətinin iqamətgahı və baş qərargahına) göndərməsindən bunu açıq şəkildə görə bilərik.

Cənab Prezident, Siz o Yezuit təlimini almış, vahid dünya kilsəsinin xadimləri ilə həddindən artıq çox vaxt keçirirsiniz, onlar isə Sizə olduqca pis məsləhətlər verirlər. Bu sektantlara qoşulmağa Sizi vadar edən nədir axı? Vatikanın pulumu, yoxsa onun Sizə verəcəyi böyük dəstəyimi? Özünüzü və xalqımızı pul və müvəqqəti güc xətrinə Məsih əleyhdarının cərgəsinə qoşaraq əbədi yaşayan canınızı satmaqmı istəyirsiniz?

Rəbb soruşur: “Bütün dünyanı qazanıb [əbədi yaşayan] canını itirməyin insana nə xeyri var?” (Mark 8:36). Bu addımı atmaqla Siz başınızı böyük bir bəlaya salmısınız və diri Allahla oyun oynayırsınız. Canınızı bu bəladan qurtarmaq üçün Siz ağlınızı başınıza yığmalı, düz yola qayıtmalı və bu qərarınızı ictimaiyyət qarşısında bildirməlisiniz ki, Rəbb də, xalq da Sizin tutduğunuz mövqeyi bilsin.

Hörmətli cənab Prezident, bunları Sizə İsanın adı ilə deyirəm. Son zamanları yaşayırıq və siyasətçi günü artıq tarixdə qalıb. Hamımız camaata ürəyimizdə olanı deməliyik. Müqəddəs Kitab deyir ki, Allah Kəlamından məzəmməti qəbul etməyən insan şüursuzdur (Süleymanın Məsəlləri 12:1). Cənab Prezident, eləcə də ey bütün prezidentlər və dünya padşahları, hamımızı Məhkəmə günü gözləyir və o günün gəlməsinə az qalıb.

HƏQİQİ İSRAİLLİ ALLAHA İNANIR

Mən teoloji seminariyaya aid bir adam deyiləm. Mən İsanın qanı ilə yuyulmuş, Müqəddəs Ruhla dolmuş və çarmıxa çəkilən, ölülərdən dirilən, indi yaşayan və tezliklə yenə də bu yer üzünə gələcək İsanı30 vəz etmək üçün Rəbb tərəfindən göndərilmiş həqiqi İsrailliyəm. Bunu vəz etmək üçün isə Göylərdən mənə tam səlahiyyət verilmişdir.

Həqiqi İsrailli Allaha iman edən adamdır. Bir çox yəhudilər isə həmin Allaha inanmır, çünki onlar Əhdi Ətiqdə Məsih haqqında qeyd olunan 300-dən çox peyğəmbərlik sözünü rədd etməklə Məsihin Özünü rədd edirlər. Bəzi İsraillilər də bu sektant təriqətə (Roma Katolisizminə) qoşulublar. Vatikan isə öz növbəsində bu İsraillilərin rabbi (yəhudi dininin müəllimləri) olmasını istəyirdi ki, onları İsrail Knessetində (Milli Məclisində) xidmətə cəlb edərək öz casusları kimi istifadə etsin. Həmin Roma Yezuit rabbilərin bəziləri də bu gün məhz Vatikanın casusları olaraq fəaliyyət göstərir.

İkinci dünya müharibəsində Vatikanın ən güclü nəzarəti Polşanın üzərində idi. Əgər Vatikan o dövrdə yəhudiləri bu qədər çox sevirdisə və bu gün də yəhudiləri sevdiyini deyirsə, onda ən çox yəhudi qətliamlarının məhz Polşanın konsentrasiya düşərgələrində baş verməsinə necə oldu ki, Vatikan göz yumdu? Niyə görə Vatikan “Sion ağsaqqallarının protokolları” adlı antisemit sənədini düzüb-qoşaraq əslində özü dünyaya hökmranlıq etmək arzusunda ola-ola biz yəhudiləri bu məsələdə qınadı? Niyə görə Vatikanın özünə aid olan beynəlxalq “İllüminati və Agentur” bankirlərinin fırıldaqçılığında biz yəhudiləri təqsirləndirdi?31 Eləcə də, əgər bu antisemit, Roma Katolik sektant təriqəti yəhudiləri bu qədər çox sevirsə, niyə görə Vatikan İsrailin Knessetində özünü rabbi kimi qələmə verən casuslarından istifadə edir? Allah deyir:

“Ey xalqım, sənə yol göstərənlər səni azdırır, yolunu dolaşdırırlar!” (Yeşayə 3:12).

Biz hal-hazırda Məsihin yer üzünə ikinci gəlişi dövründəyik, belə ki tövbəyə gəlin yoxsa həlak olacaqsınız.32 Tövbəyə gəlmək Məsihi və Onun günahlarınıza görə tökdüyü qanının təmin etdiyi33 kəffarə hədiyyəsini qəbul etmək deməkdir. Qəbul etmədiyiniz təqdirdə həlak olacaqsınız, yəni Cəhənnəmə getmək aqibətinə uğrayacaqsınız.34

Bir çox dini rəhbərlər Məsih əleyhdarı və onun təriqəti ilə əlaqədə olduğu və bunları ucaltdığı üçün milyonlarla insanı öz ardınca Cəhənnəmə aparırlar, “vicdanları alovlu dəmir parçası ilə damğalanaraq riyakarlıqla yalan danışırlar” (1 Timoteyə 4:2). Onların bəziləri özlərini Xristian kimi qələmə verən Yezuit keşişləridir. Roma hakimiyyəti onları və təşkilatlarını comərdcəsinə mükafatlandırıb çünki bu keşişlər heç nədən şübhələnməyən, cahillikdə yaşayan insan kütlələrinə başçılıq edərək öz ardınca düz şeytanın ümumdünya kilsəsinə üzv ediliblər, həmin şeytani qurumun niyyəti isə onların hamısını Xristian ünsiyyəti, qardaşlığı, sülhü, xarizma və sevgisi naminə vəhşi heyvanın damğası35 ilə möhürləməkdir. Bunlar camaat üzərində başçılığı asanlıqla ələ almaqla onları Vatikan təriqətinin bölməsinə yönəldiblər və özləri də haqq yolunda olduqlarını düşünürlər, “çünki həqiqəti sevərək xilas olmaq əvəzinə, onlar bunu rədd etdilər” (yəni, Allahın Kəlamına dəqiqliklə əməl etmədilər). Məhz ona görə də Allah, “onların üzərinə aldadıcı bir qüvvə göndərir ki, yalana inansınlar. Belə ki, həqiqətə inanmayıb haqsızlıq etməkdən [Məsih əleyhdarın yaratdığı bütün sistemdən] zövq alanların hamısı mühakimə olunsun” (2 Saloniklilərə 2:3-12).

Bu saxta rəhbərlər Roma Katolik təriqətinin pulunu və siyasi əlaqələrini sevir. Bunların sayəsində onlar milli və beynəlxalq televiziyaya çıxa bilir, özləri üçün və adları naminə televiziya şəbəkəsi, universitetlər, qəsəbələr və bir çox digər faydası olmayan biznes müəssisələri, eləcə də Xristian ünsiyyəti kimi qələmə verilən, əslində isə Xristianlığa dair heç bir əlamət daşımayan birliklər kimi balaca və uzun sürməyəcək imperiyalar qururlar. Allah deyir:

“Yalançılıqla qazanılan xəzinə havaya yayılan sis-dumandır, bir ölüm tələsidir” (Süleymanın Məsəlləri 21:6).

Bu rəhbərlər Papa başçılığını ucaldır və ona dəstək çıxır. Onlar Romada Papaya tez-tez baş çəkir və demək olar ki, bütün sosial müstəvidəki fəaliyyətlərinə Roma Katolik təriqətinin xadimlərini cəlb edirlər və utanmadan öz televiziya və radio yayımlarında çıxış etmək üçün onlara yer ayırırlar. Onlar Prezident Reyqanı həvəsləndirirlər ki, xalqımızı Məsih əleyhdarının (Vatikanın) ayaqları altına gətirib çıxartsın. Vatikan bu məmurları irəli çəkir, bunlar da Vatikan kimi yalançı olduqlarına görə Vatikanın özünü irəli çəkirlər. Siz bu adamları asanlıqla görə bilirsiniz və düşünürəm ki, onların kim olduğunu yaxşı dərk edirsiniz (elə televizorunuzu açıb özünüz görəcəksiniz).

Onların ardınca gedən kor millət üçün dua etməyinizi xahiş edirəm, çünki onlar “faydasız olan yalan sözlərə güvənir” (Yeremya 7:8). Eləcə də, “həqiqət sözünü söyləməyən, dillərini yalan danışmağa öyrədən” (Yeremya 9:5) və korları ardınca aparan bu kor rəhbərlər üçün də dua edin, çünki İsa bunların hər ikisinin çuxura düşəcəklərindən xəbər vermişdi (Luka 6:39). İsa bunu da demişdi:

“Bütün yalançıların aqibəti isə od və kükürdlə yanan göldə olacaq” (Vəhy 21:8). Onlar Göylərə (Cənnətə) getməyəcək, “it kimi murdarlar, sehrbazlar, əxlaqsızlar, qatillər, bütpərəstlər və yalanı sevib danışan hər kəs kənarda qalacaq” (Vəhy 22:15). Çünki onlar o vaxt Həvvanı, indi isə dünyanı aldatmış (ölüm məhz yalan nəticəsində yer aldı) Şeytan kimidirlər.36

İsa yer üzünə sülh deyil, qılınc gətirmək üçün gəldi (Matta 10:34). O bizə işıqla qaranlıq, xeyirlə şər, həqiqətlə yalan, Məsihin bədəni ilə Məsih əleyhdarı arasında olan fərqi göstərmək üçün gəldi. O dedi: “Mənim quzularım Mənim səsimi tanıyır və yad adamın ardınca getməzlər” (Yəhya 10:3-5, Vəhy 14:4). Siz kimin səsinə qulaq asırsınız, İsanın səsinəmi yoxsa Roma Papasının səsinəmi? Siz İsanın quzularınamı aidsiniz yoxsa Məsih əleyhdarının keçilərinə?37 Yalanamı qulaq asmağı xoşlayırsınız yoxsa həqiqətəmi (Allah Kəlamına)?

Bir çoxlarınız adını çəkdiyim təşkilatlara ondabirlərinizi verməklə Məsih əleyhdarını dəstəkləmiş olursunuz. Məsih əleyhdarını deyil, Məsihin Özünü dəstəkləyin, yoxsa yalanı dəstəklədiyiniz üçün Məsih əleyhdarının getdiyi Cəhənnəmə onunla birlikdə siz də gedəcəksiniz. Vatikanın məxfi agentləri özlərini Xristian kimi qələmə verərək müxtəlif protestant kilsələrinə gedirlər ki, Məsih əleyhdarı üçün Yerusəlimdə məbədin (Süleymanın məbədi) inşasına maliyyə vəsaiti yığsınlar. Cahillikdə yaşayan xristianlar da, ehtiyyatlı olub, mömin həyat sürmək və həqiqi Xristian xidməti üçün ondabirlərini vermək əvəzinə bunun pis bir əməl olmadığını düşünüb Həvva kimi aldanaraq həmin casuslara məbədin tikilişi üçün pul verir. İsa belə dedi: “Xalqım biliksizlikdən məhv olur [cəhənnəmə gedir]” (Huşə 4:6).

Roma Katolik təriqətinin mətbuat katibləri həqiqi Allah Kəlamının vəz edildiyi barədə xəbər eşidəndə hiddətə gəlirlər və “bu dövrdə və bu əsrdə hələ də nifrət, qərəzlilik, ədalətsizlik və s.-ni öz vəzləri ilə yayan adamların mövcud olduğuna inana bilmədiklərini” deyirlər. Amma əslində bu Vatikan elçilərinin belə dediyi sözün mənası başqadır, onlar bu dövrdə və bu əsrdə hələ də Allah Kəlamını, həqiqəti vəz edən və Şeytanın (onların) əsl üzünü açmağa qorxmayan adamların mövcud olduğuna inana bilmirlər. Dönüklükdə yaşayan, denominasiya yönümlü kilsələr Vatikanla əlbir olaraq deyirlər ki, “Müqəddəs Kitabın heç bir yerində Allah və ya Onun Oğlu, İsa Məsih Şeytana qarşı çıxmayıblar (müqavimət göstərməyiblər) və ya öz övladlarına (Şeytana qarşı çıxmaq) cavab qaytarmaq əmrini verməyiblər”.

Müqəddəs Kitaba nəzər yetirsək görəcəyik ki, Yaradılış kitabından başlayaraq, Vəhy kitabına qədər Allahın Özü də, Onun Oğlu İsa Məsih də, Yəhudi xalqının əcdadları da, peyğəmbərlər də, Məsihin şagirdləri və həvariləri də hər dəfə Şeytan öz yalançı ehkamı ilə onların yoluna çıxanda onun cavabını veriblər.38 İsa bizə qılıncdan (Allah Kəlamından) istifadə etmək əmrini verib. Şeytan hər dəfə baş qaldırmağa çalışanda biz Müjdəni müdafiə etmək və qorumaq üçün əzmkarlıq və cəsarətlə Şeytana qarşı çıxmalıyıq.39 Bizə əmr verilib ki, İsa İmtahana çəkilmə dağında Allah Kəlamını istifadə edərək iblisə qarşı çıxdığı kimi (Matta 4:3-11) biz də Şeytanın hiylələrinə (Allah Kəlamını təhrif edəndə) qarşı çıxaq.

Müqəddəs Ruhdan ilham alan Pavel “Kəlamı vəz et” demişdir, yəni bütövlüklə Allah Kəlamını (2 Timoteyə 4:2). Müqəddəs Yazıları oxuyanda Məsih əleyhdarı, yalançı peyğəmbərlər, onlar kimilərə qarşı durmaq, təkzib və məzəmmət haqqında bəhs edən parçalardan imtina etməyin. İsa bizə Allahın ağzından çıxan hər bir sözlə yaşamaq yolunu (Göylərə yolu) göstərib (Matta 4:4). Bu o deməkdir ki, Məsih əleyhdarı, yalançı peyğəmbərlər və s. haqqında yazılar da Allah Kəlamının hər bir sözü olaraq diqqətimizdən qaçmamalıdır. Çünki İsa belə demişdi: “Həqiqəti (yəni bütün həqiqəti, hər bir sözü) biləcəksiniz və həqiqət sizi azad edəcək” (Yəhya 8:32). Lakin nə Məsih əleyhdarı, nə də ki onun yalançı peyğəmbərləri sizin azad olmağınızı istəmir, çünki onların ağası olan Şeytan insanları köləlikdə saxlamaqdan ləzzət alır. Əgər insanların köləlikdə olmalarını istəmirlərsə onda Allahın Kəlamı (sizi Şeytanın caynaqlarından azad edən həqiqət) bütün tamlığı ilə vəz edilərkən niyə görə bunlar bu dərəcədə hiddətə gəlirlər? Üstəlik, özləri Şeytanın tərəfində deyillərsə niyə görə onda onlar bütün Allah Kəlamının vəz olunmasına şər, nifrət, gərəzlik və ədalətsizliyin təbliğ olunması adını qoyurlar?

Məsih əleyhdarı öz yalançı peyğəmbərləri ilə birlikdə deyir ki, Allah yolunda xidmətə gəlincə biz səy göstərib böyük həvəslə bir iş görmək məcburiyyətində deyilik. Onlar Allahın əmrlərinə əməl etməyi, Kəlamı vəz etməyi və həvəslə Allah Kəlamını icra etməyi günah adlandırırlar. Amma Vəhy kitabını oxuyanda görürük ki, İsa bizə Onun yolunda əzmlə irəli getməyi əmr edib, əks təqdirdə bizi ağzından tüpürüb qaytaracağını da söz verib (Vəhy 3:16). Əzmkarlıq (alovlu ürək) və cəsarət (böyük istək) Allah və Onun məsh edilmişinin rəhbər qaydasıdır. Bizə əmr verilib ki, gördüyümüz hər bir işi Rəbbimiz üçün etdiyimiz kimi (Kolosselilərə 3:23), bütün ürəyimizlə (Matta 22:37), canla-başla (böyük istəklə) edək. Və əgər Allah Kəlamı (Onun hər hansı bir Sözü) insanları incidirsə, Allah o adamları (vəhşi heyvan kimi) şüursuz adlandırır. Rəbb eləcə də inciməyi və ya Onun Sözünü rədd etməyi günah adlandırır.40 Allah Kəlamını rədd edən Məsihi rədd etmiş olur, xilas olmağımızın yeganə yolu isə Onun Sözünü, yəni Məsihin Özünü qəbul etməkdən (Ona iman etməyimiz) ibarətdir. “Rəbb İsa Məsihə [Allah Kəlamına] iman edin xilas olarsınız” (Həvarilərin İşləri 16:31).

Vatikan mafiyanın əli ilə pornoqrafiya, fahişəlik, narkotiklər, spirtli içkilərin istehsalını, ölkə ərazisində paylaşdırılmasını və s. təşviq edərək ilk öncə ölkəmizin əxlaqi dəyərlərini məhv etdi. İndi isə o, mömin rolunu oynayaraq millətimiz arasında, eləcə də bütün dünyada elə özünün yaratdığı bütün əxlaqsızlıq və ədəbsizliyə qarşı yönəlmiş senzura haqqında qanunları qüvvəyə mindirməyə çalışır.
Özünün mülayim, ədəbli, pak və saleh olduğuna camaatı inandırmaq üçün bu sektant təriqət aldadıcı və alçaq fəndlərdən istifadə edir. Bu eləcə də ümumdünya senzurasını qlobal müstəvidə bərqərar etmək üçün onun ilk dəfə atdığı addımdır.41 Senzura məsələsində onun ikinci niyyəti azad söz hüququna qarşı çıxaraq bütün nitqləri, həmçinin Müqəddəs Kitabın vəzini senzuradan keçirmək olacaq. Burada onun yalnız öz məqsədinə xidmət edən Kəlamın, vəzlərin, yəni Müqəddəs Kitaba tam əks çıxan moizələrin senzuradan kənar qalmasına icazə veriləcək.42 Vatikan bilir ki, gördüyü işlərdə onun şeytan əməllərindən istifadə etməsindən dünyanın heç xəbəri də yoxdur. Bütün bu ədəbsizliyi və əxlaqsızlığı ilk növbədə Vatikanın özü yaratdığını bilməyən dünya qabaqcadan düşünülmüş bu “zadəgan” addımına görə Vatikanı alqışlayacaq və onun qarşısında baş əyəcək. Bunu isə o, fırıldağından və hiyləsindən xəbəri olmayan bütün adamları Rəbdən uzaqlaşdırıb öz qarmağına keçirmək üçün edir.

Bu kor millət üçün onun gələcək planları onları Cəhənnəmə yola salmaqdır. Necə deyərlər “Cəhənnəmə gedən özünə yoldaş axtarar”, Şeytan isə öz yandaşları ilə birlikdə Cəhənnəm odunda tək yanmaq istəmir. Mənim əzizlərim, onlar sizi də oraya sürükləmək istəyir ki, Cəhənnəm əzabını onlarla birlikdə çəkəsiniz.43 Sizin üçün onların arzuladıqlarınımı dadmaq istəyirsiniz, yoxsa İsanın sizin üçün hazırladığı, Onunla birlikdə olmaqla yaşayacağınız əbədi səadətimi almaq istəyirsiniz? İsanın verdiyi həyatda heç bir şər, yalan və zülm yoxdur.44

ALLAHIN QARŞISINDA DÜRÜST OLUN

Bu fani dünya üçün yaşamayın, onun sonuna olduqca az vaxt qalıb.45 Gələcəyiniz üçün plan quranda onu kainatı Yaradan və onu idarə edən Allahın sizin üçün hazırladığı planı öyrənməklə əbədiyyətə bağlayın və eyni zamanda da iblis və onun yaramaz və ömrü qısa olan Roma Katolik sektant təriqəti vasitəsilə dünya üzərində ağalıq etmək planına sahib olan bu açıq-aşkar şeytani sektanı rədd etməkdən qorxmayın.46 Rədd etmədiyiniz halda isə Allaha bəlli olacaq ki, siz də özünü Allahın canişini və yer kürəsinin “allahı” adlandıran bu iblis kimi şeytani və dikbaş olmağı seçmisiniz. Allah qarşısında dürüst olun – haqq yoluna qayıdın, bunu etməyə tələsin ki, gecikməyəsiniz (artıq gecikmiş iblisin gününə düşməyəsiniz deyə). Ona verilən işgəncənin tüstüsü Cəhənnəmdən əbədi olaraq qalxacaq (Vəhy 14:11).

“Gəlin indi birgə düşünək bu an, günahlarınız qıpqırmızı parça kimi görünsə də, onlar qar kimi ağ olacaq, tünd qırmızı rəngə çalsa da, onlar [İsanın qanı vasitəsilə] ağ yun kimi bəyaz olacaq” (Yeşayə 1:18).

İlahi məhəbbətlə, Allah ən çox sevdiyini, Ona ən əziz olanı (Öz Oğlunu) bizim əvəzimizə ölmək üçün yer üzünə göndərdi. İsa bizi elə sevdi ki, günahlarımız silinsin, bağışlansın deyə uğrumuzda Öz həyatını qurban verdi, əziz qanını axıtdı.47 Əgər biz də Allah və Onun Oğlu İsa Məsih bizi sevdiyi kimi seviriksə, onda günahlarımızdan və əvvəlki allahsız həyat tərzindən əl çəkməyə gücümüz olacaq, Allah Kəlamını dəqiqliklə öyrənə biləcəyik və uzun müddət yalanlara uymuş bu dünyaya Allahın həqiqətlərini bəyan edəcəyik ki, dünyada yaşayanların da Allah və Onun Oğlunun hədiyyə olaraq insanlara bəxş etdiyi həyata qovuşmaq üçün imkanları olsun. Lakin həqiqəti vəz edən (yeni imana gəlmiş adam yox, amma Rəbbin bütün yollarını öyrənmiş şəxs) olmasa onlar bundan necə xəbərdar ola bilər axı?48

“Rəbb deyir: “Əgər üsyankar olub Məni rədd etsəniz, qılınc sizi yeyəcək”. Bu sözlər Rəbbin ağzından çıxıb” (Yeşayə 1:20).

Xilas olmaq istəyirsinizsə aşağıdakı dua sözlərini ürəyinizdə iman edərək deyin və xilas olacaqsınız:

Prayer

Ey RƏBB ALLAHIM, mən günahkara rəhm eylə.1 Mən inanıram ki, İSA MƏSİH diri ALLAHIN OĞLUDUR.2 İnanıram ki, O, çarmıxda ölərək bütün keçmiş günahlarımın əhfi üçün ÖZ qiymətli qanını axıdıb.3  Mən inanıram ki, ALLAH MÜQƏDDƏS RUHUN qüdrətilə4 İSANI ölülərdən dirildib və indi İSA MƏSİH ALLAHIN sağında oturub günahlarımı etiraf etdiyimi və bu dua sözlərimi eşidir. 5 Ey RƏBB İSA, budur, ürəyimi SƏNƏ açıram və xahiş edirəm ki, gələsən ürəyimə. 6  Qolqotadakı çarmıxda cəza yerimi tutmaqla axıtdığın əziz qanınla bütün murdar günahlardan məni təmizləməyini xahiş edirəm.7 RƏBB İSA, bilirəm ki, SƏN məndən üz çevirməyəcəksən və günahlarımı bağışlayacaq, canımı isə xilas edəcəksən, çünki SƏNİN KƏLAMIN, MÜQƏDDƏS KİTAB belə deyir. 8 SƏNİN KƏLAMIN deyir ki, SƏNƏ pənah gətirənlərdən heç kimi, mən də daxil olmaqla, SƏN heç vaxt çarəsiz qoymayacaqsan. 9 Ona görə də bilirəm ki, SƏN duamı eşitdin və xahişimə cavab verdin. Bilirəm ki, xilas olmuşam.10 RƏBB İSA, canımı xilas etdiyinə görə SƏNƏ minnətdaram və minnətdarlığımın əlaməti olaraq SƏNİN buyurduqlarını yerinə yetirəcək və bir daha günah işlətməyəcəyəm. 11

İSA deyib ki, xilası qəbul edəndən sonra, ATA, OĞUL və MÜQƏDDƏS RUHUN adı ilə bütövlüklə suya batırılıb çıxarılmaqla vəftiz olunaq.49 Səylə Müqəddəs Kitabı, Bibliyanı tədqiq edin (ingilis dilində Kral Yaqubun tərcüməsində olan Bibliyanı) və bu dünyadan ayrılacağınız günə qədər orada yazılanlara əməl edin.50

RƏBB istəyir ki, siz xilasınız haqqında başqa adamlara şəhadət edəsiniz (Mark 16:15). Bunun üçün Pastor Toni Alamonun Müjdəçi ədəbiyyatının paylayıcısı ola bilərsiniz. Biz sizə pulsuz olaraq bu ədəbiyyatı göndərə bilərik. Bu mesajı başqa kiminlə isə bölüş.

Əgər İSANIN vəsiyyətinə uyğun olaraq dünyanın xilas olmasını istəyirsinizsə, onda ALLAHDAN ONA aid olan ondabirləri və ianələri oğurlamayın. ALLAH belə deyib: “İnsan da ALLAHDAN oğurlayarmı? Siz isə MƏNDƏN oğurlayırsınız. “SƏNDƏN nəyi oğurlayırıq?” deyə soruşursunuz. Ondabirləri və təqdimləri oğurlayırsınız. Siz böyük lənətə düçar oldunuz. Çünki bütün millət (və bütün dünya) – hamınız MƏNDƏN oğurlayırsınız. Bütün ondabirlərinizi (“ondabir” sizin ümumi gəlirinizin 10%-ni təşkil edən məbləğdir) anbara gətirin ki, məbədimdə (xilası qəbul etmiş qəlblər üçün) ərzaq olsun (ruhani qida). ORDULAR RƏBBİ deyir: “Siz bununla MƏNİ sınayın. Görəcəksiniz ki, göylərin pəncərələrini sizə açacağam, üzərinizə ehtiyacınızdan da çox bərəkət yağdıracağam. Çəyirtkələri əkinlərinizi yeməyə qoymayacağam, tarlada meynəniz məhsulsuz qalmayacaq” deyir ORDULAR RƏBBİ. “Bütün millətlər sizi bəxtiyar sayacaq. Çünki ölkəniz gözəl bir yer olacaq” deyir ORDULAR RƏBBİ” (Malaki 3:8-12).

ROMA PAPASININ SİRLƏRİNDƏN DAHA BİR NEÇƏSİ

Vatikan özünü elə sirli pərdə arxasında saxlayır ki, onun dini iyerarxiyasında nisbətən aşağı təbəqəni təşkil edən bir çox keşişi, rahibəsi və üzvü belə, eləcə də federal hökumətin aşağı təbəqələrində dövlət qulluğunda olan adamlar özlərinin dünya miqyasında bu ən böyük sektant təriqətinin hissəsi olduqlarını və narkotiklər, fahişəlik, pornoqrafiya, spirtli içkilər, qara bazar, bir sözlə desək, hər bir iyrəncliyin öz başlanğıcını məhz Vatikan və ona məxsus hökumət agentliklərindən aldığını bilmirlər.51 Bu ən böyük sektadan, yəni Roma Katolik təriqətindən canını qurtaranlar bəyan ediblər ki, Vatikanın ruhani “xidmətçilərinin” 68%-i homoseksual və lesbian fəaliyyətində, eləcə də zinada təqsirli bilinirlər. Belə hərəkətlərin hamısı isə Allah tərəfindən qadağan edilib və o yolu tutanlar tövbə etmədikləri halda Cəhənnəm alovunda yanacaqlar.52 Əsrlər boyunca bir çox tanınmış insanlar Vatikanı “əxlaqsızlıq yuvası” adlandırıblar.

Uzun illər Vatikana işləmiş və yalnız Roma Papasına cavabdeh olmuş keçmiş yüksək rütbəli Yezuit keşişi mənə xəbər verərək deyib ki, indiki Roma Papası, II İohann Pavel, Polşanın Krakov şəhərində keşiş rütbəsində “xidmət” edərkən oranın zavod işçiləri gələcək Roma Papasına (II İohann Pavelə) qarşı qəzəbli idilər. Bir çox zavod işçilərinin onu qətlə yetirmək istədikləri barədə məlumat verilmişdi, bu adamlar onun bir daha onların zavodlarına gəlməyini istəmədiklərini bildirmişdilər. Roma Papası hər dəfə Polşadakı bu zavoda gələndə onlar yağa batırılmış əskiləri onun üstünə atardılar, çünki bu insanların bəyanatına əsasən II İohann Pavel onların az yaşlı uşaqlarını cinsi əlaqələr üçün istismar edirdi. Bu adamlar indiki Roma Papasının homoseksual olduğunu da qeyd edirdilər. Vatikan ilə əlbir olan federal hökumətin qüvvəyə mindirdiyi yeni qanunların niyə görə homoseksuallara qarşı ayrı-seçkiliyin təqib olunmasını təşviq etdiyini bundan başa düşmək olur.
Keşiş ikən məhəbbət (ehtiras) haqqında yazdığı kitabında Roma Papası II İohann Pavel dönə-dönə Zigmund Freydin dediklərini sitat gətirir, sanki bununla o, Müqəddəs Yazıya istinad etmiş olub. Roma Katolisizminə baş əyib katolik olmuş milliyyətcə yəhudi Ziqmund Freyd isə dünyada pozğunlar-pozğunu adını qazanmış adamdır. Vatikanın vahid dünya hökuməti, kilsəsi və mətbuatı vasitəsilə şeytan “günah” və “təqsir” məfhumlarının əhəmiyyətini heçə çıxarmaq üçün bu adamı, eləcə də bütün psixiatriya sahəsini ucaldıb. Nəticədə, Allah ilə insanlar arasında fövqəltəbii tərzdə həm bu gün baş verən, həm də keçmişdə yer almış qarşılıqlı münasibətlərə inananları Vatikan təbii ki, psixoloq və psixiatrların əli ilə ruhi xəstələr üçün təyin olmuş xəstəxanalarda gizlədə bilər. Həmin psixoloq və psixiatrlar, Vatikanın “zirehli qoşunu” kimi tanınan mətbuat vasitələri ilə birlikdə Allah Kəlamı əsasında bu sektant təriqətin əsl sifətini aşkara çıxaran və Allahın hər Sözü ilə (buraya ölüləri diriltmək, xəstələrə şəfa vermək, cinləri qovmaq, ruhən doğulmaq, Vəhy kitabında fahişə adlandırılmış iblisə qarşı durmaq və onu ifşa etmək kimi Məsihin bizə verdiyi əmrlər də daxildir) yaşamağı seçən hər kəsi davamlı olaraq masqaraya qoyur (ələ salır). Öz kitabında II İohann Pavel boynuna aldığı kimi onun və Freydin törətdiyi pozğunluqlar yan-yana verilir.

Nəhayət “əli bala çatandan sonra” (yəni, Roma Katolik sektant təriqəti və federal hökumət qurumların hökmdarı olandan sonra) o, ürəyi istədiyi qanunları çıxara bilər. Bu adam indi tədris müəssisələrində qız və oğlanları eyni tualetdən istifadə etməyə məcbur edən qanunlar çıxarmaqla bizim onun xəyallarını həyata keçirməyimizi istəyir. Qanun kötəyi ilə camaatı qovaraq onları özünün əyri yollarına gətirdiyini görəndə bu əxlaqsızın pozğun beyini sevinclə dolur. Roma kanonunun bu yeni pozğunluq və ölüm gətirən qanunları onun Yaşayış Binaların İnşaatı və Şəhər Quruculuğu Departamenti və Təhsil Departamenti adlı iki federal hökumət qurumunun vasitəsilə qüvvəyə mindirilib.64 Əsl simasını gizlətmək üçün əyninə “məsum və ləkəsiz” don geyinmə əməliyyatını uğurla həyata keçirdiyi kimi Vatikan adları çox rəsmi səslənən bu idarələri istifadə etməkdə də eyni fəndi işlədir.

Allah və Şeytan arasında baş verən ruhani döyüşdə biz sevincimizi itirmirik, çünki İsa belə deyib: “Göylərdə mükafatınız böyükdür. Axı sizdən qabaq gələn peyğəmbərləri də belə təqib ediblər” (Matta 5:12). Biz dünyada ən güclü və möhkəm əsaslı Xristian təşkilatıyıq (bununla da fəxr edirik).

Öz andiçmələrini pozan (bəziləri Müqəddəs Kitabın təhrif olunmuş versiyalaranı da hətta çap edirlər) və İsa Məsihin Lukanın Müjdəsi 3:14-də qeyd olunmuş (“İnsana qarşı zorakılıq etməyin və heç kimə yalandan böhtan atmayın”) sözlərinə qulaq asmayan bəzi yalan yayan nəşriyyatlar öz yazılarında bizi sektalara aid ediblər. Həyasız yalanlarına görə və Rəbbin gördüyü işin qüsursuzluğunu dəstəkləmək bizim borcumuz olduğuna görə bu zalım nəşriyyatların mənbəyini yoxlamaq məcburiyyətində qaldıq və nəticədə, təbii ki, bunların Yezuit-Vatikan sektası tərəfindən idarə olunduğunu üzə çıxartdıq.

“Nə haqla xalqıma zülm edib yoxsullara əzab verirsiniz? Bunu Ordular Rəbbi Xudavənd bəyan edir” (Yeşayə 3:15).
Məgər bilmirsiniz? “İnsan nəyi əkərsə, onu da biçəcək” (Qalatiyalılara 6:7). Başqalarına etdiyinin yüz qatını Allah sənə edəcək... “Rəbb belə deyir: “Qisas Mənimdir, əvəzini Mən verəcəyəm”.” (Romalılara 12:19, İbranilərə 10:30).

İnsanların bizim haqqımızda söylədiyi yalan və böhtanlardan dolayı mükafatımız böyükdür, biz bundan bəxtiyarıq! (Bu sözləri İsa Özü deyib) (Matta 5:11-12).

Vatikanın tabeçiliyində olan federal hökumət agentlikləri və onun “zirehli qoşunu” olan mətbuat da son on beş il ərzində davamlı olaraq yalançı ittihamlar əsasında bizi məhkəmə çəkişmələrinə sürüdüklərinə və adımızı qaralayan kampaniyalar hazırladıqlarına görə53 Göylərdə daha da böyük sevinc və bol mükafatlara sahib olmamızı mümkün ediblər. Apardığımız araşdırmalarla həm bu mətbuatın,54 həm də, təbii ki, yuxarıda qeyd olunan hökumət qurumlarının məxfi olaraq Vatikan tərəfindən idarə olunduqlarını və ona məxsusluqlarını aşkara çıxara bildik. Rəbb İsa, bizə bu faktları açdığına və heç bir şübhə olmadan alacağımız mükafatları təmin etdiyinə görə biz Sənə şükür edirik və adını ucaldırıq. Məzmurçu Davud belə yazır:

“Dünya şahları yığışır, hökmdarlar Rəbbə və Onun məsh etdiyinə qarşı birləşir. Deyirlər: “Gəlin onların buxovlarını qoparaq, üstümüzdəki zəncirlərini ataq”. Göylərin sakini (Göylərin taxtında əyləşən Allah) gülür, Xudavənd onlara istehza edir. Sonra onlara hiddəti ilə xəbərdarlıq edəcək, qəzəbi ilə onları dəhşətə gətirəcək” (Məzmur 2:2-5).

ALLAHA QARŞI DÖYÜŞƏNİ GÖZLƏYƏN QORXUNC MÜKAFAT

Allaha, Onun Oğlu Məsih İsaya, Müqəddəs Ruha və Allahın məsh edilmişinə qarşı mübarizə aparan bütün bu bədbəxtlər üçün dua edin, çünki əməllərindən əl çəkmədikləri halda onları müəyyən qorxunc bir “mükafat” gözləyir. Səmavi Atamız və Onun Oğlu İsa Məsih kimi biz də bir kimsənin Cəhənnəmə atılmasını arzulamırıq. Məhz ona görə də biz bütün insanları Rəbb İsa Məsihin adı ilə dua etməyə çağırırıq ki, onlar da bizim kimi Məsihi öz şəxsi Xilaskarları olaraq qəbul etsinlər və axırı sonsuz Cəhənnəm və mühakimə olan salehsizliyin bəhrəsiz əməllərindən üz döndərərək Məsihin yolunda çalışmağa başlasınlar və əməlisaleh həyat tərzi yaşasınlar. (Demirəm ki, Müqəddəs Ruha qarşı küfr edənlər və ya iblis üçün dua edək, biz bunlar üçün Allahdan istəmirik – 1 Yəhya 5:16.) Təqiblərdən keçə-keçə kilsəmiz İsanın xətrinə təqiblərdən keçənlər haqda deyildiyi kimi genişlənib və daha da güclü olub. Əgər Allah dünyanı elə sevibsə, biz də sevməməliyikmi? Bu ifşa sözü məhəbbətdə yazılıb, belə ki əziz insan qəlbləri Vatikan və onunla əlbir olanların yalanına artıq uymasın, vəhşi heyvanın damğasını qəbul edib və bunun nəticəsində Cəhənnəmə düşməsin.55

Bu sektant təriqət (Roma Katolik sektant təriqəti) və onunla əlbir olanlar barədə faktları üzə çıxaran hər kəsə tarixən və elə bu günədək kafir, günahkar, təhlükəli, gizli, dini fanat və s. adları verilib və onlar Vatikanın təşkil etdiyi şəxsiyyətin ad-sanını ləkələyən, ona şər atan kampaniyaların qurbanı olublar.

Onlar deyir ki, bizdə Vatikan paranoyası var. Görəsən Abraham Linkoln və Con Kennedinin də Vatikan paranoyası var idi? Və bu gün Vatikanın federal və dövlət qurumları tərəfindən təzyiq və təqiblərə məruz qalan milyonlarla adamın, üstəlik işsiz qalmış və aclıq çəkənlərin də (bunların bəziləri aclıq çəkdiyinə görə oğurluq etməyə məcbur olub və nəticədə həbsxanaya düşüblər), hamısının Vatikan paranoyasımı var?

İndi bu cür ifşa olunduğuna görə Roma Katolik sektant təriqəti özünü elə göstərəcək ki, guya (bütün adamları) təqib olunur və heç nədən xəbəri olmayan kimi “Niyə görə başımıza belə işlər gəlir” deyəcək. O bilir ki, törətdiklərindən bixəbər olanların Vatikana yazığı gələcək. (Mənim iblisə heç bir yazığım gəlmir.) Allah Kəlamını mən yazmamışam, mən bu Kəlamı sadəcə vəz edirəm. Allah xeyrə və ya yaxşılığa nifrət etmir, O şərə nifrət edir.56

Vatikan və onun adamları oynadıqları təqsirsizlik və möminlik roluna görə, eləcə də “məsum və ləkəsiz” görkəmini camaata nümayiş etdirmək üçün makiyaj və bəzənib-düzənmə səylərinə görə Oskar mükafatına layiq görülməlidir. Onun “məsumluq və ləkəsizlik” donu altında isə sağalmaz və irinləyən yara-xoralar və qurd-quşlar gizlənir. Adamın üzünə şirin-şirin gülümsəyib “Qardaşımsan, səni sevirəm” deyir, sür-sümüklü beli arxasında isə şəhidlərin silinməz qanına bulanmış əllərini gizlədir.57

Vatikanın həmişə özünü necə pərdələdiyinə dair bir misal gətirim. Görəndə ki, II Dünya müharibəsində (daha bir Vatikan inkvizisiyası) məğlub olur, artıq altı milyon yəhudini qətlə yetirdikdən sonra o, ani bir fənd işlədərək bir min nəfər yəhudiyə sığınacaq verib onları gizlədir ki, nəticədə bu sözləri deyə bilsin: “Biz yəhudiləri gizlətdik, onları qoruduq. Biz yəhudiləri sevirik.” Bunlar, Vatikanın gördüyü əsl işlərdir.

Kinoakademiya mükafatlarından söz düşdü deyə onu da deyək ki, Vatikan kinemotoqrafiya sənayesində uzunmüddətli təcrübəyə malikdir.58 Güclü Roma Katolik lobbisinin təsiri nəticəsində Holivud diqqətimizə Roma Katolik sektant təriqətini ucaldan “Bernadetin Mahnısı” (The Song of Bernadette) və “Öz yolumla gedirəm” (Going My Way) adlı, eləcə də bir sıra digər bədii filmləri çıxarıb. Digər tərəfdən isə, “Elmler Gantry” adlı filmlər kimi əsərləri camaatın gözünə soxaraq qondarma protestant müjdəçilərini dünyaya nümayiş etdirməyə çalışıblar. “Dragnet” televiziya serialını xatırlayırsınızmı? Məsələn, orada nənəsini çardaqda boğub sonra gülümsəyərək aşağı düşən Xristianı həmişə əlində böyük Müqəddəs Kitabla göstərirdilər.59 Bing Crosby və Barry Fitzgerald kimi olduqca böyük qonorar alan kinoulduzlar həmişə böyük ehtirama layiq görülən keşiş rolları oynayardılar. Vatikan (ümumdünya kilsəsi və bütün ölkələrin hakimiyyətinə ağalıq edən) tərəfindən bizə qarşı psixoloji zərbələrin necə endirildiyini indi özünüz asanlıqla görə bilirsiniz.

“Qar kimi tərtəmiz və ləkəsizlik” donunda gəzən Vatikan öz mətbuatından istifadə edir ki, CBS kanalında üç saatlıq təbliğat proqramını irəli çəkməklə öz sektant təriqətinin rəhbəri olan, saxsı allahını ağ günə çıxartsın. Əminəm ki, üstünə yağlı əskilərin atılması səhnələri həmin proqramda nəzərdən kənar qalır.

Roma Katolik sektant təriqətində zəngin olmayan, bəziləri hətta olduqca kasıb olan və özünə yüksək vəzifə axtarmayan çoxlu gözəl insanlar var. Onların əksəriyyəti fağır insanlardır. Bu adi insanların kilsə kimi tanıdıqları həmin sektant təriqətinin törətdiyi və törətməkdə olduğu amansızlıqlar barədə heç bir xəbəri yoxdur. Allah bu cahillikdə yaşayan adamların səmimi ürəklərini bildiyi üçün (O ürəyimizin Allahıdır) onlara belə deyir: “Ey Mənim xalqım, oradan (Vatikandan) çıxın” (Vəhy 18:4). Dua edək ki, onlar bu vacib addımı tezliklə atsınlar.

Ey fahişə Roma hakimiyyətinə və öz qüdrətini verdiyi digər hökumətlərə ağalıq edən şeytanpərəst zırpı (Roma Papası), qoy bu sözlər ürəyinə qara yaddaş kimi yazılsın: “Rəbb belə deyir – Sənin ağalığının sonuna çox az qalıb!”

“Çünki bu qədər var-dövlət bir saat içində viran oldu” (Vəhy 18:17).

“Fahişədən çıxan tüstü əbədi olaraq yüksəlir” (Vəhy 19:3).

“Gördüm ki, əjdahanın ağzından, vəhşi heyvanın ağzından və yalançı peyğəmbərin ağzından qurbağaya bənzər üç natəmiz ruh çıxır” (Vəhy 16:13).

Yəhudi kahinliyi Qolqotada sona yetdi,60 və Müqəddəs Kitabın heç bir yerində yazılmayıb ki, Allah bu kahinlik səlahiyyətini italyanlara, polyaklara və ya hər hansı bir digər qeyri-yəhudi xalqına nə vaxtsa verib və ya verəcək. Yəhudi xalqına gəldikdə isə, Allah yəhudilərin on iki tayfasından (qəbiləsindən) yalnız Levi tayfasını kahin xidməti üçün təyin etmişdi.61 Bu da Vatikanın Müqəddəs Yazıya qarşı çıxış etdiyini və özündən uydurma və fantaziya aləmində yaşadığını göstərir. İsa çarmıxda ikən “Tamam oldu” sözlərini deyəndə Özü bizim yeganə Baş Kahinimiz oldu (Yəhya 19:30).62

Vatikan Roma şəhərindən Yerusəlimə köçmək niyyətindədir. “Houston Chronicle” qəzetinin 26 sentyabr, 1973-cü il tarixli nömrəsində siyasi hakimiyyət acgözü Henri Kissincerin bu super sektant təriqətinə (Vatikana) aşağıdakı təklifi irəli sürməklə yardım əlini uzatdığı qeyd olunur. Həmin təklifdə deyilir ki, “Yerusəlim beynəlxalq şəhər olmalı, Roma Papasının sərəncamına verilmiş müqəddəs məkanlara və dini administrasiya funksiyalarına nəzarət etməlidir”.

Müqəddəs Kitabın heç bir yerində qeyd olunmur ki, insan öləndən sonra ərafa və ya ona bənzər bir yerə göndəriləcək. Müqəddəs Kitab belə deyir: “Müəyyən edilmişdir ki, insanlar bir dəfə ölüb ondan sonra mühakimə olunsunlar” (İbranilərə 9:27). Allah deyir ki, seçim ikisinin arasındadır, ya Cənnət (Göylər), ya da ki, Cəhənnəm, üçüncüsü yoxdur.63 Siz özünüz üçün Göylərdə yer satın ala bilməzsiniz, canınızı Cəhənnəmdən qurtarmaq üçün də ödəniş edə bilməzsiniz.

Əhdi Cədid kitablarının heç birində yazılmayıb ki, sizin kimi iman etməyənləri öldürməlisiniz. Vatikan isə bu cür qətliamları “müqəddəs cəng” adlandırır və fəaliyyətində buna ayrıca yer ayırır, bununla yenə də özünün sektant və Müqəddəs yazıya zidd olan təriqət olduğunu sübut edir.

Əlli il bundan qabaq Baş Yepiskop Qilroy belə demişdi:

“Poçt xidməti biz Katoliklərin nəzarəti altında olduğuna görə müəyyən Roma Katoliki olmayan şəxslərin [kafirlərin] coğrafi baxımdan yer dəyişmələrini və müəyyən vəziyyətlərini öyrənmək və yoxlamaq üçün poçt idarəsində lazımi vasitələrimiz mövcuddur. Və həm bizim poçt xidmətində, həm də sizin idarənizdə nəzarət edən adamlarımız olduğu müddətcə, məxfi agentlərimizin cinayət əməllərində ifşa olunacağından qorxmağa əsas yoxdur.”

Bu faktları biləndən sonra aydın olur ki, niyə Poçt Xidmətləri Departamenti iri həcmli poçt göndərişlərinə görə imtiyazlı ödəniş statusunu əlimizdən almaq istəyir. Bununla onlar cinayətə əl atıb Vatikanın qısa müddət ərzində səs-küy salmadan ləğv etməyə çalışdığı söz azadlığımız və dini etiqad azadlığımız olan son iki konstitusional təminatımıza təzyiq göstərirlər. Federal və dövlət agentlikləri Roma hakimiyyətinin təlimatı əsasında bütün millətlərin arasına soxulmuş öz mətbuat və hüquq sistemləri ilə birlikdə birmənalı olaraq deyəcəklər ki, “Roma Papasının Sirləri” əsəri nifrətə təhrik edən ədəbiyyatdır, mən isə sizin düşməninizəm. Amma Həvari Pavel dediyi kimi mən də deyirəm ki, “Məgər sizə həqiqəti söylədiyim üçün sizin düşməniniz oldum?” (Qalatiyalılara 4:16).

Şeytanın canişini bizim mömin ABŞ Konstitusiyasını rəhbər tutmaq əvəzinə öz nifrət dolu və diktator yönümlü Roma Kanonun prinsipləri əsasında amansız rəhbərliyi ilə dünyaya ağalıq edərkən insanlara canlarını bu bəladan qurtarmaq və bütün millətlərə vəhşi heyvanın damğasından və Cəhhənnəm alovundan qurtulmaq naminə həqiqəti söyləməyimə nifrətə təhrik etmək adını vermək nə qədər düzgündür? İsa Məsih bizə həqiqəti söyləməyi tapşırıb və gedib bütün xalqalara həqiqəti vəz etməyi əmr edib, çünki həqiqəti söyləmək sevmək deməkdir. “Siz həqiqəti biləcəksiniz və həqiqət sizi azad edəcək” (Yəhya 8:32).

Siz ya Roma Papasına inana bilərsiniz ya da ki, mənə. Sizə Roma Papasının yalnız bir neçə sirrini açdım. Allah deyir ki, Roma Papasının təşkilatı yer üzünün (hər bir) iyrəncliklərinin anasıdır, özü də iyrəncliklərin 99% kimi müəyyən bir hissəsi deyil, məhz hər bir iyrəncliyin anasıdır.64 İngilis dilini bilirsinizsə Müqəddəs Kitabın Kral Yaqub Versiyasını, ya da sadəcə Azərbaycan dilindəki Müqəddəs Kitabı, onun Azərbaycan dilində tərcüməsini (biz sizə onun orijinal mətnin tərcüməsini Toni Alamonun Dünyaya Xəbər Məktubunda təqdim edirik) oxuyun və həqiqəti deyib-demədiyimə özünüz qərar verin. Allaha iman edin. “Rəbb İsa Məsihə iman edin xilas olarsınız” (Həvarilərin İşləri 16:31).


Azerbainani Alamo Literature

Daha ətraflı məlumat almaq və ya maraq göstərdiyiniz digər mövzularda ədəbiyyat əldə etmək üçün bizimlə aşağıdakı ünvan vasitəsilə əlaqə saxlaya bilərsiniz:
Ümumdünya Pastor Toni Alamo
Tony Alamo Christian Ministries Worldwide
P. O. Box 2948
Hollywood, CA 90078
24 saatlıq dua və məlumat xəttimiz: (908) 937-5723
Toni Alamo Ümumdünya Xristian Xidmətləri bütün ürəyi, qəlbi, düşüncəsi və gücü ilə RƏBBƏ həqiqətən xidmət etmək istəyənlərin hamısını ABŞ-daki ünvanlarımızda yaşayış üçün zəruri olan hər şeylə və yer ilə təmin edir.
Kilsə xidmətləri ABŞ-ın Nyu York Siti şəhərində həftənin Çərşənbə Axşamları saat 20:00-da və digər ünvanlarda gecələr keçirilir. Daha ətraflı məlumat üçün buraya zəng vurun: (908) 937-5723
YEMƏK HƏR KİLSƏ XİDMƏTİNDƏN SONRA VERİLİR.
Pastor Alamonun yazdığı Məsih adlı kitabın nüsxəsini almaq üçün müraciət edin. Bu kitab Əhdi Ətiqin 333 peyğəmbərliyi əsasında MƏSİHİ tanıdır.
Pastor Alamonun ədəbiyyatını paylamaqla Siz də insan qəlblərinə xidmətin iştirakçısı olun. Bütün ədəbiyyat və audio mesajlarımız, göndərilməsi də daxil, pulsuzdur.

BU ƏDƏBİYYAT XİLASIN HƏQİQİ PLANINI AÇIQLAYIR 
(Həvarilərin İşləri 4:16)
BU VƏSAİTİ TULLAMAYIN, OXUDUQDAN SONRA BAŞQALARINA ÖTÜRÜN
Başqa ölkədə yaşayırsınızsa, Sizi həvəsləndiririk ki, bu ədəbiyyatı öz dilinizə tərcümə edəsiniz.
Yenidən çap edəcəyiniz halda aşağıdakı müəllif hüququ və qeydiyyat nişanlarını daxil etməyinizi xahiş edirik:

© Müəllif hüququ 1983, 2006, 2012, 2013, 2014 Bütün hüquqlar qorunub Ümumdünya Pastor Toni Alamo ® Qeydiyyatdan keçdiyi tarix 1983, 2006, 2012, 2013, 2014


footnotes:

1. Vəhy 17:1-5, 15 return

2. İyirminci əsrdə Vatikan imperializmi (Vatican Imperialism in the Twentieth Century), Avro Manhetten, səhifələr 167-170 return

3. İyirminci əsrdə Vatikan imperializmi, Avro Manhetten, səhifə 162 return

4. Əlli il Roma “Kilsəsində” (50 Years in the “Church” of Rome), Çarlz Çinikvi, səhifə 483 (əsli, 1886-ci ilin qısaldılmamış versiyası, PDF formatında əldə etmək mümkündür, səhifə 342) return

5. Dumanlı pərdələr (Smokescreens), Cak Çik, səhifə 35 return

6. Xristian Perspektivi ilə Dünya Tarixinə nəzər (History of the World in a Christian Perspective), 2-ci cild, A Beka, 1981, səhifə 352return

7. Əlli il Roma “Kilsəsində”, Çarlz Çinikvi, səhifələr 498, 503 (əsli, 1886-ci ilin qısadılmamış versiyası, PDF formatında əldə etmək mümkündür, səhifələr 352, 355) return

8. Əlli il Roma “Kilsəsində”, Çarlz Çinikvi, səhifələr 512 (əsli, 1886-ci ilin qısadılmamış versiyası, PDF formatında əldə etmək mümkündür, səhifə 361) return

9. Vatikanın nəzarəti altında ABŞ (Vatican USA), Nino LoBello, Trident Press, səhifələr 79, 161-166 return

10. “İnformasiya verin lütfən” Almanaxı (Information Please Almanac), 1982-ci il, səhifə 98 return

11. Dumanlı pərdələr, Cak Çik, səhifə 19 return

12. Dumanlı pərdələr, Cak Çik, səhifə 35 return

13. İkili çarmıx (Double Cross), Çik Nəşriyyatı return

14. PBS telekanalında “Gecə yarısı müsahibə” proqramında Timoti Liri ilə, iyul 1983-cü il return

15. Əlli il Roma “Kilsəsində”, Çarlz Çinikvi, səhifə 510 (əsli, 1886-ci ilin qısadılmamış versiyası, PDF formatında əldə etmək mümkündür, səhifə 359) return

16. Yar. 6-7 fəsillər return

17. Yar. 19:24-25 return

18. 1 Şam. 15:23 return

19. Vatikanın milyardları (The Vatican Billions), Avro Manhetten, səhifələr 214-215 return

20. Vatikanın milyardları, Avro Manhetten, səhifə 182 return

21. 1987-ci ilə qədər bütün kommunist təşkilatları vergidən azad olunmuşdular. İndi isə, yazdığım əsərlərin təsiri nəticəsində onlar bütün kommunist partiyalarını vergidən azad statusundan məhrum ediblər. Lakin, Vatikan kommunistləri respublikaçılar və demokratlar adı ilə hökumət dairələrinə elə fərasətlə soxulublar ki, indi onlara vergidən azad olma statusu heç lazım da deyil. Onların “yalançı xeyriyyə” təşkilatlarına ayrılan hökumət qrantlarından və katolik məktəblərinə, eləcə də digər nüfuzlu katolik kommunist təşkilatlarına hökumətin ayırdığı çox milyardlı qrantlardan hələ söz açmırıq return

22. Vatikanın nəzarəti altında ABŞ (Vatican USA), Nino LoBello, səhifə 87 return

23. Vatikanın nəzarəti altında ABŞ (Vatican USA), Nino LoBello, səhifə 79 return

24. Vatikanın nəzarəti altında ABŞ (Vatican USA), Nino LoBello, səhifələr 45-47 return

25. Dan. 7-ci fəs., 8:23-25, 2 Salon. 2:3-12, Vəh. 12:12-17, 13-cü fəs., 14:8-11, 15:2, 16:13-14, 16, 19, 17-ci və 18-ci fəsillər, 19:1-3, 11-21, 20:1-4, 7-10 return

26. Zəb. 97:10, Rom. 12:9, 1 Kor. 10:21, 2 Kor. 6:14-18, Ef. 5:3-12, Yaq. 4:4, 1 Jəh. 1:5-6 return

27. Kilsə və Dövlətin Böhranı 1050-1300 (The Crisis of Church and State 1050-1300), Brayan Tyerni, “Prentis-Holl”, səhifə 49 return

28. Mat. 23:9; 29 return

29. 1 Pet. 5:8, Vəh. 12:11-12 return

30. Mat. 10:7-8, 28:18-20, Mar. 16:15-20, Luk. 24:46-48, Həv. İş. 1:8-11, 10:28-43, 1 Kor. 1:17-24, 2:1-5, 9:16-17, Kol. 1:25-29, 2 Tim. 4:1-2 return

31. Dünya Tarixi (A History of the World), Hyu Tomas, Harper-Rou, səhifə 498; Almaniya 1866-1945 (Germany 1866-1945), Qordon A. Kreyq, Oksford, səhifə 84 return

32. Yoel 2:28-32, Mat. 24:3-51, Luk. 21:7-36, 2 Tim. 3:1-5, 1 Pet. 4:7, Vəh. 6:12-17, 14:6 return

33. Mat. 26:28. Rom. 3:22-26, 5:8-21, Kol. 1:13-14, 20-23, İbr. 9:11-14, 10:5-17 return

34. Məs. 15:24, Mat. 3:12, 13:24-30, 37-43, 47-50, 22:13-14, 24:42-44, 48-51, Luk. 3:17, 6:19-31, 13:26-28, Vəh. 20:11-15 return

35. Vəh. 13:15-18, 14:8-11, 15:2, 16:1-2, 19:20, 20:4 return

36. Yar. 3:4-5 return

37. Mat. 25:31-46, Yəh. 10:1-16, 26-28 return

38. Mat. 4:3-11, 16:21-23, Vəh. 22:18-19 return

39. Ef. 4:27, 6:17; 2 Salon. 2:14-15, 2 Tim. 1:13. Tit. 3:10, İbr. 4:12, Yaq. 4:7 return

40. Yez. 20:21-24, Zek. 7:11-13, Yaq. 2:10-11, 1 Yəh. 3:4 return

41. Kilsə və Dövlət (Church and State), 1-ci cild, No. 1, yanvar 1984, səhifə 16 return

42. Vatikan İmperiyası (The Vatican Empire), Nino LoBello, səhifə 68 return

43. Mat. 22:13, 25:30-46, Mar. 9:43-44, Luk. 3:17, 2 Salon. 1:1-9, 2 Pet. 2:4, 9, Vəh. 14:10-11 return

44. Yeş. 64:4, 1 Kor. 2:9, Vəh. 7:16-17, 21:3-4, 22-27, 22:1-5 return

45. Zəb. 103:15-18, Yəh. 12:25, Yaq. 1:9-12, 1 Yəh. 2:15-17 return

46. Dan. 7:7-11, 23-26, Vəh. 14:8, 16:10-11, 17:15-18, 18-ci fəs., 19:20 return

47. Mat. 26:28, Həv. İş. 13:38-39, İbr. 9:22, 26, 1 Yəh. 1:7 return

48. Rom. 10:14 return

49. Mat. 28:18-20, Yəh. 3:5, Həv. İş. 2:38, 19:3-5 return

50. Qan. Təkr. 4:29, 13:4, 26:16, Yeşua 1:8, 22:5, 2 Tim. 2:15, 3:14-17, Yaq. 1:22-25, Vəh. 3:18 return

51. Vəh. 17:1-6, 18:2-3, 23-24 return

52 Mat. 15:18-20, Rom. 1:20-32, 1 Kor. 6:9-10, 18, 10:8, Ef. 5:5, İbr. 12:16-17, 13:4, Vəh. 21:8 return

53 Vatikanın nəzarəti altında ABŞ (Vatican USA), Nino LoBello, səhifələr 78-79 return

54 Vatikan İmperializmi İyirminci Əsrdə (Vatican Imperialism in the Twentieth Century), Avro Manhetten, səhifə 155 return

55 2-ci Vatikanın sənədləri (The Documents of Vatican II), Yolter M. Abbott, S. C., səhifələr 319-331; Vatikan İmperializmi İyirminci Əsrdə (Vatican Imperialism in the Twentieth Century), Avro Manhetten, səhifə 150; Rokfellerin işi (The Rockefeller File), Qeri Allen, 6-cı fəsil; Bunu sui-qəsd adlandırmağa heç kəsin cürəti çatmır (None Dare Call It Conspiracy), Qeri Allen, 5-ci fəsil; Kollyerin Milli Ensiklopediyası (Collier’s National Encyclopedia), 1936, “İllüminati” məqaləsi, Katolik Ensiklopediyası (Catholic Encyclopedia), “İllüminati”, “İnqolştadt” məqalələri return

56 Vəh. 13:16-18, 14:9-11, 19:20 return

57 Zəb. 7:11, 45:6-7, Məs. 8:13, Amos 5:15. Rom 1:18. İbr. 1:8-9 return

58 Vəh. 17:1-6, 18-ci fəsil return

59 Vatikanın nəzarəti altında ABŞ (Vatican USA), Nino LoBello, səhifələr 20-21 return

60 Dumanlı pərdələr (Smokescreens), Cak Çik, səhifə 46 return

61 Yeş. 53:7, Mar. 15:37-39, İbr. 2:14-18, 3:1-4, 4:14-16, 5:1-6, 7:19-28 return

62 Çıx. 28:1, 30:30 return

63 İbr. 2:14-17, 3:1, 4:14-15, 5:5-10, 7:26-28, 9:11-28 return

64 Rom. 2:5-6, 5:18, 14:10-12, 2 Kor. 5:10, İbr. 9:27, Yəhuda 6, 14-15 return

65 Mar. 16:15, Luk. 9:60-62, Həv. İş. 10:42, Rom. 10:13-15, 1 Kor. 1:17-18, 2 Tim. 4:2 return

66 Vəh. 17:3-15, 18, 18:2-13, 23-24 return


Prayer footnotes:

1. Psa. 51:5, Rom. 3:10-12, 23 return

2. Matt. 26:63-64, 27:54, Luke 1:30-33, John 9:35-37, Rom. 1:3-4 return

3. Acts 4:12, 20:28, Rom. 3:25, I John 1:7, Rev. 5:9 return

4. Psa. 16:9-10, Matt. 28:5-7, Mark 16:9, 12, 14, John 2:19, 21, 10:17-18, 11:25, Acts 2:24, 3:15, Rom. 8:11, I Cor. 15:3-7 return

5. Luke 22:69, Acts 2:25-36, Heb. 10:12-13 return

6. I Cor. 3:16, Rev. 3:20 return

7. Eph. 2:13-22, Heb. 9:22, 13:12, 20-21, I John 1:7, Rev. 1:5, 7:14 return

8. Matt. 26:28, Acts 2:21, 4:12, Eph. 1:7, Col. 1:14 return

9. Matt. 21:22, John 6:35, 37-40, Rom. 10:13 return

10. Heb. 11:6 return

11. John 5:14, 8:11, Rom. 6:4, I Cor. 15:10, Rev. 7:14, 22:14 return

12. Matt. 28:18-20, John 3:5, Acts 2:38, 19:3-5 return

13. Deut. 4:29, 13:4, 26:16, Josh. 1:8, 22:5, 2 Tim. 2:15, 3:14-17, James 1:22-25, Rev. 3:18 return

14. Isa. 28:11-12, Joel 2:28-29, Luke 3:16, 11:9-13, John 1:29-34, 7:37-39, 14:15-29, 15:26, 16:7-14, Acts 1:1-8, 2:1-18, 32-39, 5:29-32, 19:1-7, Rom. 5:3-5, 15:13 return