BOG JE TERORISTA

Napisao: Toni Alamo

„Hvalite ga, nebesa nad nebesima, i vode što ste nad nebesima!” (Psalmi 148:4). BOŽIJA silna RIJEČ nam pokazuje da je NJEGOVA RIJEČ, RIJEČ BOŽIJA, živuća voda [Nebeske vode iznad nebeskog svoda, DUHA SVETOG].1

ISUS reče Samarijanki [ženi na vrelu]: „Svako ko bude pio tu vodu [sa zemaljskih izvora vode] opet će ožednjeti, a ko bude pio Vodu koju ću mu ja dati nikad neće ožednjeti, nego će Voda koju ću mu ja dati postati u njemu vrelom Vode što šiklja u život vječni” (Ivan 4:13-14).

DUH SVETI je vječni život koji se spušta sa neba nad nebesima gdje je ISUS obitavao prije nego što je došao na zemlju i kuda se onda vratio, daleko iznad svake sile i vladara, da vlada narodima željeznim štapom.2

ISUS je „punina BOŽANSTVA u tjelesnom obliku” (Kološani 2:9). ON je OTAC, SIN i DUH SVETI.3 Ako je DUH SVETI, koji je živuća Voda, u tebi, to je samo zato što ISUS živi u tebi s tvojom vjerom. OTAC, DUH je u ISUSU. Ako je ISUS u tebi, punina Nebeskih voda je u tebi i ti ćeš imati vječni život sve dok nastaviš da voliš BOGA svim svojim srcem, dušom, razumom i snagom4 i sve dok se odričeš sebe onda podigni krst i prati GA.5

Samo će „pobjednik tako biti odjeven u bijele haljine, i ja neću izbrisati njegovo ime iz Knjige života, i priznaću njegovo ime pred SVOJIM OCEM i pred anđelima NJEGOVIM” (Otkrivenje 3:5).  Jer: „Ja opominjem svakog ko čuje riječi proročanstva ove knjige: pridoda li im ko nešto, BOG će njemu pridodati pošasti koje su zapisane u ovoj knjizi; a oduzme li ko od riječi iz knjige ovoga proročanstva, BOG će njemu oduzeti njegov dio na stablu života i u svetome gradu, i stvarima koje su opisane u ovoj knjizi” (Otkrivenje 22:18-19).

Onog momenta kada prihvatite HRISTA kao SPASIOCA, postajete BOŽIJI hram.6 Ali u Otkrivenju 20:15 se kaže: „I čije se god ime ne nađe upisano u Knjizi života, taj bi bačen u Vatreno jezero.” „Ovo će baštiniti onaj koji pobijedi, i ja ću mu biti BOG, a on će MI biti sin. A strašljivi i nevjerni i gnusni i ubojice i bludnici i vračari i kumiropoklonici i svi lašci, njihovo mjesto bit će u jezeru koje gori vatrom i sumporom; to je druga smrt” (Otkrivenje 21:7-8). Lašci koji kažu „jednom spašen, zauvijek spašen” su se pokazali kao lašci i vragovi u gore spomenutim zapisima, lako nađenim u knjizi Otkrivenja!7

ISUS je DUH SVETI, TJEŠITELJ, Živuća voda, tvoj vječni život i punina Božanstva u tjelesnom obliku koje je NJEGOVA zajednica, NJEGOVO tijelo, oni koji su ispunjeni DUHOM SVETIM ili Vodom koja dolazi od iznad nebesa. Oni su duhovna porodica BOGA, porodica koja vječno živi jer su NJEGOVO tijelo. „I sve MU je bacio pod noge i dao GA da bude glava nad svima u zajednici, koja je NJEGOVO tijelo, punina ONOGA koji ispunja sve u svemu” (Efežani 1:22-23).

U Postanku 1:2 se kaže: „DUH BOŽIJI [Nebeska voda] lebdio je nad [dubokim] vodama”. Nebeska voda, RIJEČ BOŽIJA, DUH SVETI, ISUS reče: „svjetlost neka sija!” – i svjetlost zasja. I vidje BOG da je svjetlost dobra [prije nego što je stvorio sunce, mjesec i zvijezde]” (Postanak 1:3-4).

Đavo vidi da BOG sve radi uz RIJEČ iz NJEGOVIH usta.8 RIJEČ BOŽIJA je DUH a to je vječni život.9 RIJEČ BOŽIJA je naš Stvaratelj i Stvaratelj svega.10

Sotona je prije rajskog vrta koristio riječi [lažne riječi] kako bi lažima izgradio svoje nečasno stečeno, privremeno zemaljsko kraljevstvo.11 To je satanin način da napadne BOŽIJE ljude i sve one koji obitavaju na Nebu (Otkrivenje 13:6). HRISTOVO tijelo jeste hram BOŽIJI. „Vi [sveci] ste hram BOŽIJI” (1 Korinćani 3:16).

Morate da se neprestano molite12 i da proučavate Bibliju [verzija Kralja Džejmsa]13 ukoliko želite da znate šta RIJEČ BOŽIJA zaista kazuje i znači, i ukoliko želite da primite više vjere. „Tako vjera dolazi od slušanja, a slušanje kroz RIJEČ POMAZANIKOVU” (Rimljani 10:17).

Kleveta [đavolovo ime] je način na koji satana radi, i puna je laži i pretjerivanja. On vodi rat protiv BOGA. Poglavlje 12. u Otkrivenju nam govori o duhovnom Israilu [tijelu HRISTA POMAZANIKA], ženi koja je imala dvanaest zvijezda u kruni i koja  rodi POMAZANIKA, muško dijete. Zatim nam pokazuje POMAZANIKA uznešenog na Nebesa (Otkrivenje 12:5). Međutim, ostaci NJEGOVOG tijela, NJEGOVI sveci, zajednica, privremeno ostadoše iza njega i progone ih.14

Nisu svi Israilci pravi Israilci. „Ali ne kažem time da je RIJEČ BOŽIJA propala. Jer nisu svi koji potječu od Israila pravi Israilci, niti su sva Abrahamova djeca njegovi istinski potomci [od Abrahama, od Israila], nego: ‘što potekne od Izaka [obećanog po vjeri onima koji vjeruju u POMAZANIKA HRISTA koji je RIJEČ BOŽIJA] zvat će se tvojim [BOŽIJIM] rodom.” To znači, nisu djeca po tijelu djeca BOŽIJA [oni koji se nisu pokajali, oni koji nisu prihvatili POMAZANIKA kao SPASIOCA, SPASIOCA svijeta] (Rimljani 9:6-8), nego se djeca po vjeri u RIJEČ BOŽIJU [RIJEČ ISUSOVU] računaju potomcima BOGA.

Otkrivenje 12:1 nam kaže da je veliko čudo na nebu simbol HRISTA i duhovnog Israila [NJEGOVE zajednice hrišćana rođenih u DUHU, HRISTOVE mlade] (Otkrivenje 21:2).15 Oni predstavljaju sve BOGU. „Sunce, i mjesec pod njezinim nogama, a na glavi joj kruna od dvanaest zvijezda” (Otkrivenje 12:1). Duhovnog Israila, BOŽIJE svece i Jevreje je satana proganjao jer su donijeli SPASIOCA na svijet, i u DUHU SVETOM napisali Bibliju. 

Sada sveci donose Bibliju u srca ljudi po svijetu tako što propovijedaju ISUSA, RIJEČ BOŽIJU u srca nespašenih, te je cijelo tijelo svetaca u agoniji i porođajnim bolovima (Otkrivenje 12:2) dok na život donosi duše iz smrti.16 „Doista, doista vam velim, ko čuje MOJU RIJEČ i povjeruje ONOM koji ME poslao ima vječni život i ne dolazi na sud, već je prešao iz smrti u život. Doista, doista vam velim, dolazi čas, i već je tu, kad će mrtvi čuti glas SINA BOŽIJEG, i oni koji budu čuli živjet će” (Ivan 5:24-25).

Svaka spašena duša postaje dio HRISTOVOG paćeničkog tijela. Mi podnosimo patnju, veliki progon od strane nespašenih ljudi na svijetu i lažne braće koja pripadaju toj staroj zmiji – đavolu.17

„Zatim se još jedan znak pokaza na Nebu: i gle, velik crven zmaj sa sedam glava [ovo simbolično predstavlja sedam brda ili planina u Rimu18], deset rogova, a na glavama mu sedam kruna” (Otkrivenje 12:3). Veliki crveni zmaj [đavo, klevetnik] je bačen sa Neba i dato mu je sjedište, što je Rim, grad sedam brda ili planina. Jedna trećina anđela na nebu je povjerovala klevetničke laži protiv BOGA. Svi su bačeni na zemlju.19 Đavo stoji pred ženom, POMAZANIKOVOM mladom, BOŽIJIM svecima, BOŽIJOJ zajednici, hrišćanstvu kako bi prožderao njeno dijete [HRISTA i svakog sveca u NJEGOVOM tijelu] čim se rodi (1 Petar 5:8-9). Njeno dijete [POMAZANIK što podrazumijeva njegovo tijelo] će vladati narodima željeznim štapom20 što je nikad promjenjiva i nepogrešiva BOŽIJA RIJEČ. „I njezino dijete bi odneseno BOGU i NJEGOVU prijestolju”. (Otkrivenje 12:5)

Otkrivenje u 9. retku 12. poglavlja,  [koji je napisan na izvornom helenskom grčkom, što je bio jezik na kojem su Jevreji pisali i govorili - Jevreji su po DUHU SVETOM napisali Bibliju] kazuje da imenica “đavo” znači “klevetnik”. Đavolov posao je da okleveće hrišćane ili potencijalne hrišćane. Klevetom je on u stanju da uništi vjeru mnogih, da ubije i da ukrade spasenje ljudi (Ivan 8:44).

U 12. poglavlju Otkrivenja, đavolova kleveta je predstavljena poplavom ili rijekom koja izlazi iz njegovih usta da uništi BOŽIJE ljude. Ovo je prevod sa izvornog grčkog jezika. Otkrivenje 12:7-11 kaže: „I izbi rat na nebu; Mihail i njegovi anđeli ratovali su sa zmajem [sotonom, đavolom]. Zmaj i njegovi anđeli vodili su rat, ali bijahu poraženi, i ne nađe se više mjesta za njih na nebu. I veliki zmaj bijaše zbačen, zmija stara koja se zove đavo [klevetnik] i sotona [protivnik], koji zavodi cijeli svijet; on bijaše zbačen na zemlju, i njegovi anđeli bijahu s njim zbačeni. Zatim čuh snažan glas na nebu gdje govori: „sad su došli spasenje i moć i kraljevstvo našega BOGA i vlast njegova POMAZANIKA, jer tužitelj je naše braće i sestara zbačen, onaj koji ih dan i noć optužuje pred našim BOGOM. A oni su ga pobijedili zbog krvi JANJETOVE zbog riječi njihova svjedočanstva, i nisu voljeli svoj život ni kad su se suočili sa smrću [bili su spremni da umru smrću mučenika]”. Da umru? Za šta? Da umru zbog klevete u koju su vjerovale neznalice? Ne, oni su umrli braneći poslanicu, Istinu kao svjedočanstvo nevjernicima, ono u šta mi vjerujemo BOG – HRIST, RIJEČ BOŽIJA do te mjere da smo bili spremni da primimo metak za NJEGA kako bismo proslavili HRISTA.

„Zato se veselite, nebesa i vi koji obitavate u njima! Teško zemlji i moru, jer đavo je sišao k vama s velikim gnjevom znajući da ima samo malo vremena! I kad zmaj vidje da je zbačen na zemlju, poče progoniti onu ženu [duhovni Israil] koja je rodila muško dijete. [ISUSA POMAZANIKA, našeg SPASIOCA što uključuje NJEGOVO tijelo - nas]” (Otkrivenje 12:12-13).

„Ali toj ženi bijahu data dva krila velikog orla da može odletjeti daleko od zmije [na sigurno] u pustinju na svoje mjesto, gdje joj je data hrana [i druge potrepštine] jedno vrijeme i dva vremena i pola vremena. A zmija izli iz svojih usta za ženom vodu [kleveta, laž] kao rijeku da je odnese bujica,”21 kako bi kleveta mogla izazvati da tijelo POMAZANIKA [ako je moguće] napusti ISUSA pa bi bili izgubljeni i POMAZANIK ne bi imao SVOJE radno tijelo ovdje na zemlji da nastavi ovaploćenje.22

Ne odustajte! Pakao je zauvijek ali je i raj! Biće spašeni samo oni koji idu do kraja!!23

„Ali zemlja pomože ženi, i otvori zemlja svoja usta te popi rijeku [radikalni ljevičarski svjetski mediji, klevetnici] koju zmaj izli iz svojih usta. Zato se zmaj razjari na ženu i ode da vodi rat protiv ostale njezine djece koja [ostalih članova HRISTOVOG tijela] čuvaju BOŽIJE zapovijedi i drže se ISUSOVA svjedočanstva.” (Otkrivenje 12:16-17).

Dok smo čitali Psalm 106:17-18 dobro smo razumjeli da je zemlja otvorila usta i zaustavila klevetničke medije. David je to ovako rekao: „Zemlja se otvori i proguta Datana, i proždrije družinu Abiramovu. I buknu vatra u njihovoj družini; plamen proguta zlikovce.” Ovo bi trebalo da je upozorenje svakome ko ima mozga da ne kleveće, a naročito BOGA ili NJEGOVE ljude. Možete da pitate i mi isto tako: „Može li BOG da otvori usta zemlje i da proguta klevetnike?” BOG može da uradi šta god želi. U stvari, ako se sjećate kako je ON u vrijeme Noe pretvorio sve stanovništvo svijeta u gnjecavu glinu sa poplavom osim Noe i njegove porodice [osam duša].24 BOG će uskoro zapaliti cijelu planetu!25 BOG je najveći u svemiru! Datan i njegov prijatelj Abiram su pokušali da unište Mojsija, Arona i svu djecu Israila klevećući Mojsija i Arona, a to su radili da bi postali njihove vođe i vratili djecu Israila u Egipat.26

Ako želite da naučite cijelu priču, pročitajte 16. poglavlje Popisa u kojem je zemlja progutala Datana, Abirama i njihove porodice.27 Zapamtite, BOG je „isti jučer i danas i zauvijek” (Hebreji 13:8). Knjiga Otkrivenja kaže da će BOG isto to uraditi klevetnicima. I to će se tako desiti.

„Zato uvjeravamo ljude, poznajući strah GOSPODNJI,” (2 Korinćani 5:11).  „Strašno je pasti u ruke BOGA živoga” (Hebreji 10:31).28 Ako još niste primili HRISTA uradite to sada izgovorivši ovu molitvu BOGU:

Prayer

Moj GOSPODE i moj BOŽE, smiluj se na moju dušu, mene griješnika.1 Vjerujem da je ISUS HRIST SIN živog BOGA.2 Vjerujem da je umro na krstu i svoju vrijednu krv prosuo da bi svi moji prošli grijesi bili oprošteni.3 Vjerujem da je BOG uskrsnuo ISUSA iz mrtvih moći SVETOG DUHA,4 i da ON sjedi s desne strane BOGU ovog momenta i čuje moje priznanje grijeha i ovu molitvu.5 Otvaram vrata svog srca i pozivam TE u svoje srce, GOSPODE ISUSE.6 Speri sve moje prljave grijehe u vrijednoj krvi koju si TI prolio umjesto mene na krstu u Kalvariji.7 Ti me nećeš odbaciti, GOSPODE ISUSE; TI ćeš oprostiti moje grijehe i spasiti dušu moju. Znam to, jer TVOJA RIJEČ, BIBLIJA, tako kaže.8 TVOJA RIJEČ kaže da TI nikoga nećeš odbaciti, a to znači ni mene.9 Zato znam da si me TI čuo i znam da ćeš mi TI odgovoriti i znam da sam spašen.10 Zahvaljujem TI se, GOSPODE ISUSE, što si spasio moju dušu i pokazaću ti moju zahvalnost tako što ću činiti ono što TI zapovijedaš i neću više griješiti.11

Nakon spasa, ISUS kaže da budemo kršteni, tako što ćemo se u potpunosti uroniti u vodu, u ime OCA i SINA i DUHA SVETOG.12 Proučite Bibliju Kralja Džejmsa za vašu dobrobit i dobrobit drugih i učinite ono šta ona kaže.13

Nove verzije Biblije kažu da je vlada Sjedinjenih Država vlada, ali Biblija kaže da su božiji propovijednici vlada.

GOSPOD želi da drugima ispričate kako ste se spasili (Marko 16:15). Možete postati distributer evanđelističke literature sveštenika Tonija Alamoa. Besplatno ćemo vam poslati literaturu. Zovite nas ili nam pišite elektronski za više informacija. Podijelite ovu poruku s drugima.   

Ako želite da se svijet spasi, kao što to ISUS zapovijeda, onda ne kradite od BOGA doprinose i poklone koje smo MU dužni. BOG reče: „Smije li čovjek varati BOGA, a vi MENE varate i još pitate: U čem da smo TE varali? Eto, u desetini i doprinosu. Prokletstvom ste prokleti; jer me varate vi, sav narod [i cijeli svijet]. Donosite svu desetinu [desetina je 10% vašeg bruto prihoda] u spreme, da bude hrane [duhovna hrana] u MOJEMU hramu [spašene duše]! Okušajte ME ipak u tom, veli GOSPOD nad vojskama, neću li vam otvoriti prozore neba i izliti na vas blagoslov izobilja. Protjeraću vam proždrljivca, da vam ne uništi roda u njivi. Vinova loza u polju neće ostati nerodna, veli GOSPOD nad vojskama. Svi će vas narodi slaviti sretnima, jer ste zemlja meni mila, veli GOSPOD nad vojskama” (Malahija 3:8-12).


Bosnian Alamo Literature

Molim vas kontaktirajte nas na sljedeću adresu za više informacija ili literaturu na druge teme koja vas možda interesuju:

Tony Alamo, World Pastor, Tony Alamo Christian Ministries Worldwide  •  P.O. Box 2948, Hollywood, CA 90078
Linija za molitve i informacije je otvorena 24 sata dnevno: +1 (908) 937-5723 

Hrišćanske službe Tonija Alamoa širom svijeta pružaju mjesto za život sa svime što je neophodno onima koji su na našim lokacijama u SAD-u, koji istinski žele služiti GOSPODU cijelim srcem, dušom, tijelom, mišlju i snagom.

Služba se održava u Njujorku svakog utorka u 20.00 sati, a na drugim lokacijama svake noći.
Pozovite broj +1 (908) 937-5723  za više informacija.
OBROCI SE POSLUŽUJU NAKON SLUŽBE.

Zatražite knjigu pastora Alamoa, Mesija koja pokazuje da se KRIST otkriva u više od 333 proročanstava Starog zavjeta.
Postanite radnik na dostignuću duša tako što ćete postati distributerom literature pastora Alamoa.

OVA LITERATURA U SEBI NOSI ISTINSKI PLAN ZA SPASENJE (Djela apostolska 4:12).
NE BACAJTE, DAJTE NEKOM DRUGOM.
Vas, koji ovo čitate u drugim zemljama pozivamo da prevedete ovu literaturu na svoj jezik. Prilikom štampanja, navedite sljedeća autorska prava i broj registracije:

© Autorska prava stečena u maju 2016. Sva prava zadržava World Pastor Tony Alamo ® Registrovano u maju 2016
BOSNIAN—VOLUME 23300—GOD IS A TERRORIST (2 CORINTHIANS 5:11)


footnotes:

1. Pos. 1:6-8, Iz. 44:4, Jr. 2:13, Iv. 1:1-4, 7:37-39return

2. Iv. 3:13, 6:32-58, 16:27-28, 17:2-3, 16, Ef. 1:19-23, Filp. 2:5-11, Kol. 1:12-19, 2:8-15, Otk. 2:26-27, 12:5 return

3. Iz. 44:6, 48:16-17, Lk. 3:16, 11:13, Iv. 1:33, 3:34, 10:30, 36-38, 12:44-45, 14:7-11, 15-27, 15:23-27, 16:7-15, 17:21, 20:21-22, Dj. 1:4-8, 2:16-18, Kol. 1:12-16 return

4. Pnz. 6:1-6, 10:12-13, Jš. 22:5, 1 Ljet 28:9, Mk. 12:30, return

5. Mk. 10:21, Lk. 9:23, 59-60, 18:22, Iv. 12:26, Rim. 12:1-2, Filp. 3:7-15, Jak. 2:17-26 return

6. Ez. 36:27, Iv. 14:15-20, 23, 26, 17:21-23, 1 Kor. 3:9, 16-17, 6:19-20, 2 Kor. 6:16-18, Ef. 2:10-22, 2 Tim. 1:14, 1 Iv. 3:24, 4:4 return

7. 7 Izl. 32:33, 1 Ljet. 28:9, Ez. 33:12-13, Mt. 5:13, 12:43-45, 24:45-51, Lk. 9:62, Iv. 15:6, Rim. 11:22, Gal. 2:17-18, Kol. 1:21-23, 1 Tim. 1:19, 2 Tim. 2:12, Heb. 3:6-19, 4:1-11, 6:4-8, 10:26-31, 38-39, 1 Pt. 4:17-18, 2 Pt. 2:20-22, 1 Iv. 3:6-10, 2 Iv. 9, Jd. 5-6, Otk. 2:4-5, 3:2-3 return

8. 1 Kr. 8:54-56, Ps. 33:4-11, Iza. 45:19-23, 55:10-11, Heb. 11:3, 2 Pt. 3:3-7 return

9. Pnz. 8:3, Lk. 4:4, Iv. 6:63, 2 Kor. 3:6, 1 Pt. 1:22-25 return

10. Iza. 45:11-12, Iv. 1:1-3, Kol. 1:12-17, Heb. 1:1-4, 11:3 return

11. Pos. 3:1-15, Iza. 14:10-20, Ez. 28:11-19, Iv. 8:44 return

12. 1 Ljet. 16:11, Izr. 3:5-6, Mt. 26:41, Lk. 18:1, 21:36, 22:40, Rim. 12:12, Ef. 6:11-18, Fil. 4:6, Kol. 4:2, 1 Sol. 5:17, 1 Tim. 2:8, Heb. 13:15, Jak. 5:16, 1 Pt. 4:7, Jd. 20-21 return

13. Pnz. 8:3, Jš. 1:7-8, Ps. 119:105, Mt. 4:4, Iv. 8:31-32, 15:3, Rim. 10:17, Kol. 3:16, 2 Tim 2:15, 3:14-17, 1 Pt. 2:2   return

14. Dn. 7:15-22, Mt. 10:16-18, 21-28, 23:34-35, 24:8-10, Lk. 21:12-19, Iv. 15:18-19, 16:1-2, 17:14, Rim. 8:35-37, 2 Kor. 4:8-12, 6:4-5, Gal. 4:28-29, 2 Tim. 3:1-12, Otk. 2:9-10, 7:13-17, 11:3-12, 12:7-17, 13:1-7, 19:1-2, 20:4 return

15. 2 Kor. 11:2, Ef. 3:1-7, 5:23-32, Otk. 3:12, 19:7-9, 21:2-3, 9-27 return

16. Mt. 7:17-23, 13:3-23, Lk. 8:11-21, Iv. 4:35-38, 15:3-8, 16 return

17. Otk. 12:9-12, 20:2 return

18. Otk. 17:9, 18 return

19. 19 Iz. 14:12, Lk. 10:18, 2 Pt. 2:4, Jd. 6, Otk. 12:3-4, 7-11, 17:7-9 return

20. Otk. 12:5 return

21. Iza. 59:19-20, Otk. 12:14-15 return

22. Mk. 16:15-18, 1 Kor. 3:9, 2 Kor. 5:8-21, Kol. 1:27-29return

23. Mt. 10:22, 24:13, Dj. 14:22, Rim. 11:22, Kol. 1:22-23, 1 Tim. 4:16, 2 Tim. 2:1-3, 3:13-17, 4:5, Jak. 5:10-11, 1 Iv. 2:24-25, Otk. 3:1-5, 11-12, 21 return

24. Pos. pog. 7 return

25. Sef. 3:8, Mal. 4:1, 2 Pt. 3:10-12 return

26. Po. 14:2-4 return

27. Po. 16:28-33, 26:9-11, Pnz. 11:6 return

28. Pnz. 4:24, Job. 18:14, Nah. 1:2-6, Heb. 12:18-29 return


Prayer footnotes:

1. Пс. 51:5, Римл. 3:10-12, 23 return

2. Мат. 26:63-64, 27:54, Лука 1:30-33, Йоан 9:35-37, Римл. 1:3-4 return

3. Деян. 4:12, 20:28, Римл. 3:25, 1 Йоан. 1:7, Откр. 5:9 return

4. Пс. 16:9-10, Мат. 28:5-7, Марко 16:9, 12, 14, Йоан 2:19, 21, 10:17-18, 11:25, Деян. 2:24, 3:15, Римл. 8:11, 1 Кор. 15:3-7 return

5. Лука 22:69, Деян. 2:25-36, Евр. 10:12-13   return

6. 1 Кор. 3:16, Откр. 3:20   return

7. Еф. 2:13-22, Евр. 9:22, 13:12, 20-21, 1 Йоан. 1:7, Откр. 1:5, 7:14   return

8. Мат. 26:28, Деян. 2:21, 4:12, Еф. 1:7, Кол. 1:14   return

9. Мат. 21:22, Йоан 6:35, 37-40, Римл. 10:13 return

10. Евр. 11:6   return

11. Йоан 5:14, 8:11, Римл. 6:4, 1 Кор. 15:10, Откр. 7:14, 22:14   return

12. Мат. 28:18-20, Йоан 3:5, Деян. 2:38, 19:3-5   return

13. Вт. 4:29, 13:4, 26:16, Исус Нав. 1:8, 22:5, 2 Тим. 2:15, 3:14-17, Як. 1:22-25, Откр. 3:18 return